Bæredygtige Byer™

Sønderborg: Klimavenlighed giver vækst

I Sønderborg har man ambitioner om at skabe et CO2-neutralt vækstområde og en region med et konkurrencedygtigt erhvervsliv. Det er ideen at energi- og klimaløsninger skal være drivkraften for nye vækstvirksomheder og kernen i ProjectZero-visionen er derfor at sikre områdets førerposition indenfor smart energihåndtering. Igennem virksomheder, der er frontløbere på klimaområdet, ønsker Sønderborg at styrke områdets omdømme og omverdenens opfattelse af Sønderborg som et handlekraftigt område, der selvstændigt tager ansvar for at skabe nye løsninger.

Linak_solceller_5nov2010TOP.jpg
The ZEROcompany. Linak, 5. November. 2010

I Sønderborg har man igennem ProjectZero en vision om at være selvforsynende med vedvarende energi og mindske byens energiforbrug med 38 % allerede i 2029. Samtidig satser man i byen på, at bæredygtig innovation bliver en vigtig konkurrenceparameter for virksomheder og regioner i fremtiden. Igennem ProjectZero arbejder Sønderborg derfor på at bliver et kraftcenter og en stærk klynge inden for Cleantech. Det er bl.a. ambitionen at Sønderborg skal være et levende og udviklende eksperimentarium for bæredygtigt erhverv og levevis. ProjectZero drives frem af programmet Bright Green Business, der sikrer at solid vækst går hånd i hånd med kloge klimaløsninger.

Igennem virksomhedsprogrammerne ZEROcompany og ZERObutik engagerer ProjectZero det lokale erhvervsliv i at skabe en fremtid hvor Sønderborg er stærkt positioneret. De fleste virksomheder kan spare 10-20 % af deres energiforbrug alene ved at ændre adfærd eller foretage investeringer med kort tilbagebetalingstid. Og samtidig kan virksomhederne tjene penge på at gøre verden bæredygtig. Sønderborg-områdets virksomheder har et unikt potentiale til at gå forrest som klimafrontløbere med mange videns- og ingeniørtunge virksomheder. Bl.a. har byens virksomheder særlige kompetencer på køle, varme, belysning og processtyringer og er samtidig involveret i fjernvarme-, PV- og brint-teknologier.

I ProjectZeros ZEROcompany program findes virksomheder der ønsker at gå forrest i arbejdet med at skabe et CO2-neutralt Sønderborg-område og samtidig styrke egen forretning. Ifølge ProjectZero, har programmet og deltagerne opnået unikke resultater og tiltrukket både national og international opmærksomhed og ros. Lidt over 40 virksomheder deltagere indtil videre i ZEROcompany programmet, herunder Danfoss, Servodan og Helsam. Virksomhederne har bl.a. forpligtet sig til at gennemføre en CO2-reduktion på 10 % af deres samlede CO2-udslip inden for det første år. Herefter skal virksomhederne gennemføre klimakloge løsninger over alt i organisationen, hvor det er økonomisk rentabelt. Ledelsen forpligter sig yderligere til at beregne virksomhedens samlede energiforbrug og CO2-udledning nu og i fremtiden.

goZERO-cirkel4F-1(1)


ZEROcompany virksomhederne kan blive registreret i den førende internationale klimadatabase Carbon Disclosure Project, der bl.a. er et stempel og troværdig dokumentation for deres adfærd i forhold til omverdenen. I dag udgør ZEROcompanies 40 pct. af de danske virksomheder i databasen. En af disse er Linak, som er ZEROcompany og en af de absolutte klimafrontløbere med en ambition om at være CO2-neutrale indenfor en meget kort årrække. Linak har ud over omfattende energieffektiviseringer blandt andet igangsat arbejdet med en solcellepark ved virksomhedens hovedkvarter i Guderup og søger i øjeblikket de nødvendige tilladelser til opstilling af en stor, 850 kW vindmølle der skal være med til at dække virksomhedens energiforbrug.

"Butikker har naturligt nok fokus på kunderne og det gode salg, men overser ofte energiudgifterne. Vi tilbyder derfor alle butikker en god snak og energigennemgang. Her finder vi ofte muligheder for store besparelser." - energikonsulent fra Syd Energi, Johannes Schmidt.

ZERObutik, der er det andet initiativ under Bright Green Business, engagerer Sønderborg-områdets butikker, der kan profiler sig over for kunderne, og gøre en aktiv indsats for klimaet på én gang. Butikkerne bliver udstillingsvindue for områdets indsats på klimaområdet og med tydelig ZERObutik-skiltning bliver butikken også en del af et netværk af klimavenlige virksomheder som forbrugerne i stigende grad har interesse for. I 2012 har 50 gennemført væsentlige energibesparelser fra 10 til over 40 % og er derfor blevet udnævnt til områdets første ZERObutikker. De har alle fået rådgivning og hjælp til de oplagte besparelser på energiforbruget. Og da tilbagemeldingerne er gode er mere end 25 butikker i gang med tilmeldingsprocessen.

"Lad os gøre de kloge klimaindsatser sammen. Det er nemt at spare penge hurtigt og samtidig vise klimahensyn. Vi har ikke råd til at lade være", ZeroButik - Foto Click, Christian Petersen, der selv har sparet 15 % på energiregningen.

10. december 2010 / Af Signe Cecilie Jochumsen

Sidst opdateret d. 18. juni 2014

Kommentarer