Bæredygtige Byer™

BedZED: Grøn livsstil som strategi

Bebyggelsen BedZED er bæredygtig i ordets egentlige forstand; ud over den blandede bebyggelses grønne design features bliver beboerne konstant motiveret til at opføre sig bæredygtigt i dagligdagen. Ved at indføre ’grønne ambassadører’ og en række andre initiativer adresserer BedZED livsstilsaspekter, så byggeriets grønne potentiale udnyttes optimalt.

Photo_by_Tom_Chance_credit_to_BioRegional_cropped
BedZED, Marts 2007, foto af Tom Chance og BioRegional

BedZED (Beddington Zero Energy Development) syd for London er Englands første og største økolandsby. Det prisbelønnede projekt blev iværksat af miljøorganisationen BioRegional og designet af Bill Dunster Architects. BedZED blev færdigbygget i 2002 og er et bevis på, at vi allerede har evner og ressourcer til at leve bæredygtigt - samt at en moderne urban livsstil sagtens kan forenes med bæredygtighed.

BedZED består af 82 boliger, 18 bo/arbejdsenheder, kommercielle arbejdsområder samt adskillige fællesfaciliteter. Bebyggelsen kan prale med en imponerende liste over forholdsvis lavteknologiske miljøvenlige attributter. Projektet har vedtaget en holistisk tilgang til bæredygtighed fra starten og fortsat denne tilgang gennem hele processen - fra design til konstruktion og efter selve byggeriets afslutning. Alle aspekter af miljøpåvirkning er blevet overvejet, herunder fødevarer, transport og byggeri. Selv de fleste materialer er genbrug og hentet inden for en 60 km radius af bebyggelsen for at minimere benzinforbruget.

BedZED, Maj 2008, foto af Tom Chance og BioRegional

Projektet er enestående og bæredygtigt i ordets egentligt forstand, bl.a. på grund af indsatsen efter byggeriets færdiggørelse. Livsstilsaspekter såsom transport, fødevareindkøb og affaldshåndtering behandles i en vidtfavnende uddannelses- og beskæftigelsesplan for beboerne. I det første år efter byggeriets afslutning indførte man 'grønne livsstilsambassadører' for at motivere beboerne til en sund livsstil. Andre initiativer omfatter oprettelsen af et lokalråd, som skal tage hånd om forskellige problemstillinger og indarbejde nye idéer. Beboere får informationer om, hvordan de kan mindske deres vand- og energiforbrug og andre miljøpåvirkninger. Der er ligeledes en café som skaber et socialt mødested, en butik og andre samfundsfaciliteter på stedet. Gennem disse tiltag er BedZED ikke bare et miljøvenligt sted at bo og arbejde - det opmuntrer også til et aktivt socialt miljø og skaber stærke fælles værdier.

BedZED er designet som en prototype på fremtidens bosættelser. Analyser viser, at bebyggelsen ikke er helt energineutral grundet problemer med nogle af de indarbejdede energiteknologier. Alligevel sparer BedZED 56% CO2-udledning i forhold til tradtionelle bebyggelser og projektet er årsag til mange værdifulde erfaringer. BedZED's blandede program af boliger, arbejdspladser, integrerede økologiske systemer og sociale tilbud viser, at en sådan mangfoldighed kan opnås hurtigt og endda være økonomisk rentabel. Den måde, hvorpå man øger fællesskabsaktiviteterne, er en del af den samlede 'livsstilspakke', som BedZED tilbyder. Pakken er projektets særkende, som sætter bæredygtighed øverst på dagsordenen og er et afgørende incitament for potentielle købere.

"Det gode ved BedZED er, at der ikke er nogen grund til at gå på kompromis hvad angår livsstil og komfort for at leve mere bæredygtigt... Vi gør noget for miljøet blot ved at bo her..." (egen oversættelse)
Steve, beboer i BedZED

Grøn Transport Plan

Et af BedZED's unikke tiltag er håndteringen af transport. Hele bebyggelsen er designet til at fremme alternativer til bilen. Byggegrunden blev valgt primært på grund af fremragende offentlige transportforbindelser. En grøn transportplan motiverer til gang, cykling og brug af offentlig transport. Målet er at reducere privatbilismens fossile brændstofforbrug med 50% sammenlignet med traditionelle bebyggelser. Dette mål nås via en række initiativer, herunder en 'Onsite Bil Klub', cykelfaciliteter, gode offentlige transportforbindelser og ved at opfordre til mindsket rejsebehov.

BedZED var den første 'low-car' bebyggelse i England, der integrerede en bilklub, " ZEDbiler". Klubben er blevet til i samarbejde med Englands største delebilsudbyder, City Car Club. Ved at have et udvalg af køretøjer til rådighed på stedet opfordres beboere til at benytte det miljøvenlige alternativ til selv at eje en bil. Herudover er parkeringspladserne forsynet med elektricitet til opladning af elbiler.

BioRegional og den lokale cyklistgruppe, Cyclism, har indgået et partnerskab for at tilbyde gratis Dr Bike Sessions, som består af 10-minutters cykeleftersyn og basale reparationer. Her kan cyklister møde hinanden og blive opdateret om lokale cykelevents og faciliteter. Arrangementerne er meget populære hos såvel voksne som børn fra BedZED og hos lokalsamfundet generelt. BioRegional leverer også oplysninger om offentlig transport såsom nye tog- og buskøreplaner direkte til BedZEDs private hjem og virksomheder. I starten da nye beboere begyndte at flytte ind, var der månedlige velkomstaftener, hvor beboerne fik udleveret omfattende informationer omkring den offentlige transport i lokalområdet. Kombinationen af boliger og arbejdspladser giver i øvrigt mulighed for at arbejde hjemme og minimere pendling. Stedets faciliteter gør det muligt for virksomheder og indbyggere at opfylde de fleste af deres daglige behov uden at være nødsaget til at tage bilen.

BedZED Car Club ALLE sætter alle i førersædet

Fødevarer

BedZED opmuntrer beboerne til ikke at købe mere mad end de har brug for og til at købe lokalt, årstidsbestemt og økologisk.

En økologisk madordning leverer afgrøder, der støtter det lokale landbrug. Herudover indeholder beboernes velkomstpakker oplysninger om lokale torvedage - indbyggerne har bl.a. organiseret en række markeder, hvor der sælges lokale råvarer. Skræddersyet internetshopping og 'dyrk selv'-information og -redskaber er andre måder at tilskynde bæredygtige BedZED livsstil.

Et lokalt komposteringsanlæg forvandler det organiske køkken- og haveaffald til næringsrig kompost, som senere bruges i haver. Ordningen skaber et lukket kredsløb, hvor affaldet genbruges og nærer nye frugter, grøntsager og blomster.

Grønne livsstils officerer

At fremme en grøn livsstil fuldender bæredygtighedstanken i BedZED. Da de første beboere flyttede ind, var der tilknyttet livsstilsofficerer, som forklarede stedets muligheder for alle. Officererne var rådgivende frem for belærende og hjalp beboerne med at tilpasse deres egen livsstil til CO2-neutralitet, så de kunne spare penge og øge deres velvære. Livsstilsofficererne er ikke længere ansat - til gengæld har BioRegional deres kontorer på BedZed og tilbyder både beboere og virksomheder rådgivning.

Sidst opdateret d. 16. december 2014

Kommentarer