Bæredygtige Byer™

Carlsberg: Vores by

Det tidligere Carlsberg bryggeri-område i København, Danmark, er under udvikling til en ny bydel kaldet ’Vores By’ med fokus på nærhed, multifunktioner og social bæredygtighed. Idéen er at invitere til byliv og aktiviteter i området allerede inden de nye bygninger opføres, så arkitekternes udformning kan tage afsæt i processen og den faktiske brug af byrummet.

carlsbertop
Visualisering af den kommende by, Kulturpladsen, Arkitektfirmaet Entasis

Målet med udviklingen af Carlsberg-området er at skabe en multifunktionel bydel med fokus på både økonomisk, miljømæssig og social bæredygtighed. Masterplanen 'Vores By' er lavet af Entasis Arkitekter, der har tegnet en bydel, som rummer 3000 boliger, erhverv og institutioner, når området står færdigt. Cafeer og butikker i gadeplan, blandede boliger, oprindelige bygninger med nye funktioner, miljørigtigt nybyggeri, god kollektiv trafik og et væld af kulturelle tilbud skal skabe liv i bydelen.

Det særlige ved opbygningen af 'Vores By' er, at man skaber liv og aktiviteter før byggefasen. Byens borgere inviteres til at indtage områdets åbne pladser og eksisterende bygninger. De mange netværk af gader, passager, haver, pladser og offentligt tilgængelige bygninger giver forskellige muligheder for ophold og bevægelse. Arrangementer som loppemarkeder, moderne dans og kunstudstillinger skal lokke borgerne til de inden- og udendørs byrum. Ved at iagttage hvilke aktiviteter, der opstår og hvordan arrangementerne bliver modtaget, vil arkitekterne lade sig inspirere til at udforme stedets kommende bygninger.

Visualisering af den kommende by, Kammas Have, Arkitektfirmaet Entasis

Tanken er at skabe en mangfoldig og frugtbar sammensætning af sociale lag, generationer, samt mange forskellige etniske grupper. Entasis ønsker at bygge bydelen meget tæt med liv både i og mellem bygningerne. Det sker blandt andet ved at åbne bygningernes facader og etablere cafeer og butikker i gadeplan, mens boliger og kontorer placeres i etagerne ovenover. Der skal anlægges åbne pladser med delte opholdsrum for biler, cyklister og fodgængere, som alle skal færdes i samme plan uden regler, skilte eller separate kørebaner. Den tætte by giver beboerne mulighed for at opholde sig og mødes på de fælles pladser og forudsætter samtidig, at man tager hensyn til hinanden.

Mangfoldighed skal opnås ved at placere leje-, andels- og ejerboliger mellem hinanden. For at give variation i beboersammensætning vil 8-10 % af boligerne have en meget billig husleje, eventuelt i forbindelse med viceværtpligter. Ideen er, at de mindre bemidlede lejere efter nogle år har haft mulighed for at styrke deres økonomi gennem social integration og netværk i byen, og herefter kan købe deres egne andels- eller ejerboliger, så der bliver plads til nye beboere i de billige lejeboliger. Boligerne skal administreres af Carlsberg og lejes ud på baggrund af begrundede ansøgninger.

Det er tanken, at liv og aktivitet skal opstå af indbyggernes interaktion, de kulturelle møder og udbuddet af de forskellige oplevelser, som indbyggere og gæster kan få i bydelen. Mange af bygningerne får offentlige funktioner i stueetagen som biograf, teater, skole og kunsthal. Ved at integrere mange funktioner i selve bydelen bliver det muligt at bo, arbejde, gå i børnehave, handle og være kulturel inden for 'bygrænsen'. På den måde bliver 'Vores By' et sted, hvor borgerne både bor, lever og kan have en sammenhængende hverdag.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer