Bæredygtige Byer™

Hampshire - Venskabsskoler skaber tolerance

Efter terrorangrebene i London 7. juli 2005 faldt engelske børns tolerance over for børn af anden etnisk herkomst. I Hampshire Amt, England, blev pilotprojektet The School Cohesion Project sat i værk for at nedbryde fordomme og opbygge forståelse. Venskabsskoler blev etableret og børn fra forskellige skoler interviewede hinanden om deres hverdag og kultur.

Hampshire1
School Cohesion Project, foto venligst udlånt af Hampshire Archives.

 
The School Cohesion Project har til formål at reducere kulturel, religiøs og socioøkonomisk intolerance mellem børn og give dem en forståelse af, at forskelligheder ikke er farlige, men tværtimod kan være værdifulde. De medvirkende skoler får tildelt en venskabsskole, som de arbejder sammen med. Eleverne er 7-14 år og har forskellige kulturelle, etniske og socioøkonomiske baggrunde.

Børnene arbejder på deres egen skole med spørgsmål som: Hvilke forskelligheder sætter vi pris på? Hvilke forskelligheder kan vi tolerere? Hvilke forskelligheder finder vi svære? De taler om deres forestillinger om venskabsskolen og de børn, de skal møde. Ved at introducere eleverne for jævnaldrende unge, som de sjældent er i kontakt med, bliver deres antagelser og fordomme udfordret.

Når skoleklasserne mødes, får hver elev tildelt en partner, som de skal arbejde sammen med. Eleverne interviewer hinanden om deres hverdag og den kultur, de kommer fra (conceptuel enquiry method). Det giver dem mulighed for selv at formulere tanker og erfaringer omkring forskelle og ligheder. På den måde styrer børnene selv processen og tager ejerskab. Til sidst holder eleverne en konference, hvor de præsenterer deres erfaringer og anbefalinger til, hvor man løser problemer og spændinger.

School Cohesion Project, foto venligst udlånt af Hampshire Archives

Feedback fra eleverne viser, at de har ændret holdninger og udfordret egne fordomme omkring andre befolkningsgrupper efter pilotprojektet. Blandt andet nåede eleverne frem til, at det ville hjælpe på deres lokale tilhørsforhold i skolen, hvis de havde en større nationalfølelse. De ønskede, at der blev arrangeret nogle fællesdage på tværs af skoler, hvor eleverne kunne have et samarbejde frem for at konkurrere med hinanden. Desuden anbefalede de, at klasserne skulle være bedre forberedt og lære om en ny elevs kultur, før eleven starter i klassen

The School Cohesion Project gør eleverne i stand til selv at anskue problemstillinger på en konstruktiv måde, som kan resultere i konkrete implementerbare anbefalinger. Projektets metode kan ligeledes bruges på både nationalt og lokalt niveau på mange andre forskellige områder - for eksempel race, tro, forhold mellem gamle og unge, mellem rig og fattig.  

"Jeg synes, det var det værd, fordi vi mødte nye venner og legede med andre børn. Jeg lærte hvor forskelligt folk lever" (elev).

"Resultatet er, at børn lærer at håndtere forskelligheder og udfordre deres virkelighedsopfattelse" (projektleder)

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer