Bæredygtige Byer™

Hoogvliet – Velkommen i min baghave!

Rotterdamforstaden Hoogvliet var en af de første forstæder i Holland, som blev ramt af fraflytning og tomme boliger. I 2001 blev der derfor igangsat et progressivt byfornyelsesprojekt WiMBY! (Velkommen i min baghave), der havde til formål at skabe et attraktivt og socialt bæredygtigt boligområde. I projektet blev der fokuseret intensivt på bekæmpelse af social udstødelse og fattigdom, bæredygtige byggeprincipper og tiltrækning af nye økonomiske aktiviteter.

Hoogvliet_architecture_by_Jager_Janssen_architecten_BNA_april_11_2008_MK_B
Arkitektur i Hoogvliet, 11. april, Af Jager Jansen Achitecten, Flickr Creative Commons

Hvordan kan vi skabe en by med sociale, kulturelle og arkitektoniske kvaliteter, hvor beboerne føler sig hjemme? Dette var det ledende spørgsmål for WiMBY! (Velkommen i min baghave) i arbejdet med byfornyelse af Rotterdamforstaden Hoogvliet. WiMBY! var en lille uafhængig fond skabt til formålet under daglig ledelse af journalist og politiker Felix Rottenberg og arkitekturhistorikerne Crimson. WiMBY!s mål var at gøre Hoogvliet kendt på et internationalt, nationalt og regionalt plan som et bæredygtigt og attraktivt sted at bo og arbejde.

Hoogvliet var en typisk efterkrigstidsforstad til Rotterdam bygget op på kort tid med en ensartet boligmasse omgivet af tung industri. Det var den første Rotterdamforstad, som i 1970erne og 80erne blev ramt af stigende fraflytning og en dalende popularitet af boligmassen. Middelklassen begyndte at forlade Hoogvliet, og byen kom langsomt til at blive domineret at lavindkomstgrupper, hovedsageligt den hvide underklasse, etniske minoriteter og fattige enlige.

Forstaden havde store problemstillinger i forhold til eksklusion af indvandrergrupper, et stort antal teenagemødre, individualisering m.v. WiMBY! ønskede via arkitektur, planlægning og socio-kulturelle projekter at bidrage til social og kulturel integration gennem bevaring af grønne områder, nye kollektive boligtyper og inddragelse af beboere i byfornyelsen. WiMBY!s overordnede idé for revitaliseringen af Hoogyliet var at fokusere på det sociale frem for form ved i samarbejde med beboerne at skabe et sted, de ønskede at leve og være en del af.

 

SchoolParasites, 5 July 2006, by Ruimteinlux, Flickr Creative Commons

Over en periode på seks år udviklede og implementerede WiMBY! en række forskellige projekter. Udgangspunktet var en overbevisning om, at det bedste og mest inspirerende grundlag for Hoogvliets fremtid var at forbedre, forny og gøre bedst mulig brug af Hoogvliet's eksisterende fysiske og sociale egenskaber og kvaliteter. WiMBY!s projekter varierede fra eksperimentelle bygninger og små projekter, til joint ventures inden for arkitektur, byplanlægning, undervisning, kunst og socio-kulturelle projekter.

Ved at kombinere flere typer planlægningsmetoder udviklede WiMBY! 27 projekter i Hoogvliet, som blev et vigtigt element af genopbygningen af Hoogvliet. Hvert projekt var baseret på programmer, ønsker og krav, der allerede eksisterede i Hoogvliet, som WiMBY omformede og udviklede til forskellige projekter, begivenheder og genstande.

Opførelsen af nye boliger kombineret med en offensiv socialpolitik har startet en revurderingsproces hos mange af de beboere, der er blevet berørt af projektet. Således er bomiljøet blevet bedre og tryggere og ikke mindst er Hoogvliets ry blevet forbedret. Byen kan i dag tiltrække nye indbyggere, hvilket er med til at skabe en mere varieret sammensætning af indbyggere.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer