Bæredygtige Byer™

København: Redskaber til bedre naboskab

Naboskabet.dk gør det muligt at måle bløde værdier i et givent boligkvarter for derved at kunne forbedre de sociale relationer og den sociale kapital i området. På hjemmesiden naboskabet.dk er materiale i form af spørgeskemaer, vejledning og redskaber til at analysere resultaterne tilgængelig. Det er nemt og overskueligt for alle interesserede at gå i gang med. Naboskabet.dk skiller sig ud dels ved at måle de bløde værdier, dels ved at indtænke børn og unges idéer og meninger i udviklingen af et boligkvarters sociale kapital.

lillebittenabo
Naboer, venligst udlånt af KAB.

Københavns Almene Boligselskab (KAB) har i samarbejde med Nørregård-Nielsen & Rosenmeier ApS - Rådgivende Sociologer udarbejdet et sæt redskaber til at måle social kapital i boligområder. Frem for at se på tørre statistikker over indkomst og km2-priser undersøger Naboskabet.dk bløde værdier og menneskelige ressourcer i et givent område - også set fra børn og unges perspektiv. Ifølge Naboskabet.dk opstår social kapital i netværk af sociale relationer, hvilket betyder, at social kapital skal forstås som en ressource, der findes mellem mennesker og ikke i det enkelte menneske.

På hjemmesiden tilbyder Naboskabet.dk en gratis en skabelon for, hvordan beboere i et givent boligkvarter selv kan tage ansvar for kvarterets udvikling ved at gå i dialog med hinanden, skabe et større fællesskab og få ny inspiration. Undersøgelsesmaterialet måler beboernes tilfredshed på 7 områder:

• generel tilfredshed med at bo i området
• naboskab - hvordan omgås man hinanden
• beboernes forbindelser til lokalområdet for eksempel via sport og frivillige aktiviteter
• tryghed - hvor meget fylder kriminalitet i området
• det fysiske miljø - hvor gode muligheder giver det for at være sammen og møde hinanden
• fra idé til handling - hvor meget laver man sammen og er der lyst og energi til mere
• plads til alle - hvordan er tolerancen overfor forskellighed

Naboer, venligst udlånt af KAB. 

Naboskabet.dk har udarbejdet 4 forskellige spørgeskemaer, der henvender sig til børn i alderen 6-11 år, 12-15 år, 16-18 år og til voksne. Ved at analysere spørgeskemaerne kan beboerne få et billede af livet i området, og resultaterne kan kaste lys over, hvor der er brug for en ekstra indsats, for hvem og hvordan.

På hjemmesiden naboskabet.dk kan interesserede finde vejledning i at forberede en undersøgelse af deres kvarter. Her er hjælp til at oprette undersøgelsen på internettet, distribuere spørgeskemaer og passwords og til at indsamle svarene igen. Hjemmesiden tilbyder også hjælp og vejledning til at fortolke resultaterne og forslag til, hvordan ideer kan omsættes til praksis. Til inspiration findes der eksempler på andres erfaringer og succeshistorier, gode ideer til for eksempel udvikling af udendørsarealer, fællesspisning eller etablering af klubber for børnene i kvarteret. Materialet kan bruges i alle boligområder, hvor der er behov for at gøre en ekstra indsats.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer