Bæredygtige Byer™

Køge: Midlertidighed og kunst som redskaber for byudvikling

Midlertidig kunst og sociale aktiviteter skal sikre udviklingen af Køge på en bæredygtig måde. I løbet af de næste par år danner byen og det afindustrialiserede havneområde ramme for forskellige kreative initiativer og kunstneriske installationer. Formålet er at skabe liv og sikre en naturlig udvikling af byen og havneområdet. Køge Kyst har indtil videre givet økonomisk støtte til realiseringen af tre kulturarrangementer, der skal medvirke til at puste liv i området på en kreativ, legende og bæredygtig måde.

Koege_IndustriSoendreHavn_oeverst_scj_201010.jpg
Habour, South, Køge. Photo: The Municipality of Køge

Kunst og kultur spiller en væsentlig rolle i udviklingen af nutidens byer. Alligevel kan det virke abstrakt og en anelse ukonkret at benytte kunsten og kulturen som drivkraft for bæredygtig planlægning og byudvikling. Men hvis man som Køge forstår byplanlægning og områdeudvikling som noget processuelt og socialt, kan kunst og kultur rent faktisk anvendes som konkrete redskaber i udviklingen af et område. Det forklarer, hvorfor der hverken tales om design eller konkrete løsningsforslag i forbindelse med udviklingen af det nye bynære havneområde i Køge.

Der arbejdes lige nu intensivt med at udvikle strategier og planer for, hvordan udviklingen af Køge Kyst de næste 20-25 år skal foregå og hvordan man kan bruge midlertidighed, kunst og aktiviteter som drivkraft. Køge Kyst er foruden navnet på området også et partnerskab mellem Køge Kommune og Realdania Arealudvikling, som er gået sammen om at udvikle en del af det centrale havneområde i Køge med fokus på tre områder: Stationsområdet, Søndre Havn og Collstropgrunden. Køge's nye bynære havneområde - Køge Kyst - skal udvikles over de kommende 20 år. I november 2011 offentliggjorde Køge Kyst den endelige udviklingsplan for området med Søndre Havn, Stationsområdet og Collstropgrunden. Borgere, erhvervslivet og andre interessenter er allerede inddraget i arbejdet og har løbende bidrage med forslag og idéer.

Urban morgenmad, Køge havn. Foto: Venligst udlånt af landskabsarkitekt Bettina Lamm og Kurator Charlotte Bagger Brandt


For at styrke og understøtte aktiviteter, innovation og et naturligt flow i udviklingen af Køge's kystområde har partnerskabet Køge Kyst afsat en kultur-, kvalitets- og markedsføringspulje på 30 millioner kroner til aktiviteter i de første år. I første omgang har 15 danske og internationale kunstnere i foråret 2011 opstille værker af forskellige størrelse og karakter. Samtlige værker og arkitektoniske installationer er specifikt skabt til miljøet omkring og mellem Køge by og havnen. Det første rammesættende projekt er kunstruten - "Walk This Way"- som visuelt og fysisk skal (gen)skabe forbindelsen mellem byen, havnen og havet. Foruden kunstruten blev projektet "Urban Play" indviet i maj 2012 og byder på flere forskellige oplevelser på havnen gennem en række installationer, der alle tager afsæt i havneområdets særlige karakter, materialer og stemninger.

"Traditionelt har områder været opdelt efter anvendelse - et område til industri, et til boliger osv. Men vi vil blande de tre funktioner. Det giver plads til det hele liv og et samspil mellem mennesker, som ikke er set før." - Marie Stærke, borgmester i Køge


For at sikre den kunstneriske praksis, innovation og en dynamisk udvikling af området har Køge Kyst opstillet en række adgangskrav og retningslinjer om blandt andet interdisciplinære samarbejdsformer som en forudsætning for de støttede kunstprojekter. Ved at invitere kunstnere, idrætsudøvere, planlæggere, arkitekter og borgere til at bruge området aktivt allerede nu, kommer de sociale aktiviteter og kreative tiltag til at fungere som en slags naturlig katalysator for udformningen af det nye bynære havneområde. "Vi kommer til at skabe noget helt nyt, der ikke er prøvet før - og som hverken Køge eller andre kommuner har været gode til. Nemlig at tænke boliger, kultur og erhverv sammen i et område. Traditionelt har områder været opdelt efter anvendelse og funktion - et område til industri, et til boliger osv. Men vi vil blande de tre funktioner. Og det giver plads til det hele liv og et samspil mellem mennesker, som ikke er set før." siger Marie Stærke, borgmester i Køge.

Måden hvorpå byfornyelsen og arealudviklingen foregår i Køge er bemærkelsesværdig. Forhåbentligt kan en langsigtet vision kombineret med en kortsigtet anvendelse af kunst og midlertidighed som redskaber for bæredygtig byudvikling sikre, at Køge Kyst ikke ender med at spejle alle andre havneprojekter langs den danske kyst. Køge Kyst er ikke nødvendigvis er absolut opgør med den 'eksklusive' havneudvikling, hvor luksuslejligheder, prætentiøse erhvervsdomiciler og æstetiserede rekreative områder dominerer billedet. Modsat andre kyst- og havnebyer handler udviklingen i Køge om at (gen)skabe liv i hele området - i byen og på havnen - gennem midlertidige aktiviteter, kunstneriske initiativer og sociale oplevelser, som kortvarigt og på længere sigt vil fæstne sig til området på og dermed sikre en bæredygtig udvikling af Køge Kyst. Byggeriet af Køge Kyst går i gang omkring årsskiftet 2012/13 med det første store delprojekt.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer