Bæredygtige Byer™

Lewisham: Parkbetjente skaber tryggere byrum

I en tid præget af økonomisk krise og arbejdsløshed er det lykkedes Lewisham, England, at finde en metode til at skabe bedre livskvalitet, arbejde til lokale borgere, velholdte parker og frem for alt tryghed. Genindførelsen af parkbetjente og mere parkpersonale er en stor succes i London forstaden. Endelig har oprettelsen af parkbrugergrupper ført til et øget lokalt engagement.

1878854811_7909abc9181_Lewisham_park_Nov_5_2007_By_Ewan_M_Flickr_CC_0
Lewisham Park, 5. november 2007. Foto: Ewan-M, Flickr Creative Commons

I 2000 indførte London købstaden Lewisham et ti årigt privat-offentligt partnerskab imellem Lewisham byråd og Glendale Grounds Management. Partnerskabet har ansvaret for 46 parker og åbne byrum i købstaden.

Partnerskabet har ført til genindførelsen af uddannet parkpersonale og har betydet, at parken har været i stand til at holde på dygtige medarbejdere. Forbedringen af parker og byrum har samtidig skabt flere job, hvoraf de fleste er rekrutteret lokalt og andre fra den lokale godgørende organisation Envirowork Lewisham, som træner arbejdsløse i at vedligeholde parker og andre færdigheder, der bedrer vedligeholdelsen af grønne områder. 

Privat parkvedligeholdelse kritiseres typisk for, at personalet er anonymt og under konstant udskiftning. I den situation kan ejerskabet og interessen i at vedligeholde parkerne eller møde lokalbefolkningens behov ofte ligge på et meget lille sted. I den henseende er partnerskabet mellem Lewisham og Glendale særligt interessant. De har imødekommet kritikken ved at genindføre parkbetjente i Lewishams parker. Hver park i området har den samme parkbetjent fast tilknyttet parken fem dage ad gangen for at opbygge genkendelighed mellem parkbetjentene og lokalbefolkningen. Betjentene har til huse i en bygning inde i parkerne og deres synlighed opfordrer borgerne til at gå ind i parkerne, og afhjælper vandalisering og anti-social adfærd. Lidt ligesom vi kender det fra landbetjenten i Danmark i gamle dage.

Brookmill Park, London. Foto: Ewan M, Flickr Creative Commons

Parkbetjente er et af fokuspunkterne i Lewishams "Visibly Safer" kampagne, som skal sikre at de kommunale ydelser skaber tryghed blandt lokalbefolkningen. Ud over at forbedre og vedligeholde parkerne  fungerer parkbetjentene også som lokalbefolkningens øjne og ører i forhold til kommunen.

Det engagerede parkpersonale skaber en bæredygtig cirkel af forbedringer - deres tilstedeværesle fører til bedre parkvedligehold, som igen giver mere trygge parker der dermed bliver brugt bedre. Dette bidrager altsammen til at bekæmpe lokalbefolkningens frygt og opfordrer flere folk til at bruge parkerne. Ved at øge antallet at parkbetjente i Lewisham, er antallet af borgere, der beskriver parkerne som 'gode til fremragende' steget fra 32% i 1998 til 52% i 2004.

Etablering af park bruger-grupper

Lewisham byråd har etableret adskillige brugergrupper med fokus på "grønne byrum". Enhver kan deltage og involvere sig aktivt i den daglige trivsel i lokalsamfundets parker og byrum. Der blev i foråret 2008 etableret 18 grupper, hver enkelt tilknyttet til en bestemt park eller et grønt byrum i området. Brugergrupperns rolle er at støtte ejeren, Glendale, i den daglige driftsledelse af parkerne. Støttearbejdet omfatter områder som affaldsopsamlingsdage, rapportering af defekter, organisering af events indenfor og i forbindelse med parken, promovering af parken og kontakt til Glendale's personale.

Finansiering

Denne innovative kontrakt omfatter performance-relateret betaling og inkluderer en markant forhåndsinvestering af Glendale på 12 millioner DKK (£1.5 million) over de første tre år. Lewisham brugte denne investering til at sikre yderligere financiering fra byrådet og andre kilder, herunder the Heritage Lottery Fund, EU Life Environment fond, og the Football Foundation. I 2008, blev værdien af parkadministrationskontrakten opgjort til omkring 24 millioner DKK (£3 million).

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer