Bæredygtige Byer™

Mexico City: Succesfuld miljøforvaltning

Umiddelbart forbinder man ikke Mexico City med forbilledlig miljøforvaltning, men siden byen i 1992 fik den tvivlsomme titel som planetens mest forurenede by, er initiativer til at forbedre Mexicos hovedstads miljømæssige sundhed kommet på byens politiske agenda.  I det nyligt publicerede Green City Index for Latinamerika får Mexico City anerkendelse for sin effektive miljøforvaltning, der bl.a. bygger på byens vedvarende miljøovervågning, et bredt miljøpolitisk mandat og en høj grad af offentlig deltagelse og engagement i miljørelaterede sager.

MexicoCity_MariaNoerlyngLeal_21112010TOP.jpg
The inhabitants are actively involved in the city's environmental initiative. Car-free-sunday is one of the initiatives. Photo: Maria Nørlyng Leal. Nov 2, 2010

Kvaliteten af Mexico Citys miljøforvaltning ligger godt over gennemsnittet i forhold til andre byer i Latinamerika. En række foruroligende forureningsproblemer satte i begyndelsen af 1990'erne miljøspørgsmålet på toppen af den offentlige og politiske dagsorden og igennem de seneste to årtier har byen gjort en indsats for at forbedre sine præstationer på miljøområdet. Bl.a. roses byens miljøsekretariat for sin proaktive tilgang til miljøledelse og -forvaltning. Byens monitoreringsprogram er ligeledes unikt og velfungerende og byen har haft kapacitet til at vedtage sin egen miljølovgivning.

I 2007 tog de lokale myndigheder i Mexico City et grønt forvaltningsinitiativ og udarbejdede og offentliggjorde en 15-årig tværgående udviklingsplan 'Grøn Plan' (Plan Verde) frem mod 2021. Planen, der støttes af Verdensbanken og FN, indeholder 26 strategier og 113 særlige indsatsområder fordelt på syv søjler, som f.eks. offentlige rum, affaldshåndtering, arealanvendelse, mobilitet og sanitet. Alle har det formål at forbedre byens bæredygtighed. Der sættes indtil videre i alt 5,7 milliarder kroner af til projektet hvert år. Et beløb der svarer til 8 % af byens årlige budget.

Miljøforvaltningen fokuserer bl.a. på at få den forurenende trafik ud af byen. Foto. Maria Nørlyng Leal, 18. nov. 2010


Med byens Grøn Plan har Mexicos Citys miljøpolitikere, med byens borgmester i spidsen, introduceret en række tiltag der fokuserer på bl.a. at begrænse drivhusgasudledningen, reducere trafikrelaterede problemer og bevare og rense byens vandressourcer. Og der er bred opbakning omkring tiltagene, selvom der behøves betydelige investeringer før man i Mexico City forventer at de giver et afkast. Ved den seneste revision af planen i midten af 2009 var trefjerdedele af indsatsområderne igangsat og 7 % var allerede afsluttet.


'Som følge af Mexico Citys befolkningsmæssige og økonomiske størrelse er byen en stor bidrager til klimaproblemet, men på samme tid er det en aktør i kampen mod klimaforandringerne hvis symbolske værdi ikke må undervurderes', Miljøminister i Mexico City, Martha Delgado

I relation til klimaet ønsker Mexico City ligeledes at have en stærk profil. Byen udgav i 2008 en klimahandlingsplan (Mexico City Climate Action Program) under rammen af Grøn Planen og en række kommunale programmer. Handlingsplanen definerer nye initiativer som supplement til de allerede eksisterende bestræbelser. Samtidig blev 10 'handlinger' til at afhjælpe klimaforandringerne (10 Actions by Mexico City to Address Climate Change) defineret og fremlagt i november 2010, hvor Mexico City var vært for borgmestertopmødet - the World Mayors Summit on Climate. Endelig er byens borgmesters formandskab af the World Mayors Council on Climate Change et udtryk for Mexico Citys engagement i klimadebatten.

Mexico Citys har valgt at gå i spidsen med sin miljøforvaltning selvom planlægningen er langsigtet, foranstaltningerne og beslutningerne er omkostningsfulde og resultaterne ikke nødvendigvis lige er om hjørnet. Samtidig har Mexico City betydelige udfordringer i relation til byens store befolkning. Men som det tidligere har vist sig i byen, er borgernes deltagelse i kommunale beslutninger stor. Det samme er den offentlig deltagelse i miljøprojekter. Som følge af den ambitiøse miljøforvaltning og den fælles indsats er det forventningen at borgerne i Mexico City går en renere fremtid i møde.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer