Bæredygtige Byer™

Aalestrup/Vesthimmerland: På sporet af sundere vaner og stærkere sammenhold

Hvor passager- og godstoge tidligere buldrede forbi, løber der i dag en 69 km lang natursti forbeholdt cyklister, løbere og fodgængere. ’Himmerlandstien’ er navnet på strækningen, som snor sig igennem det himmerlandske landskab fra Ålestrup til Viborg. Langs stien står der æbletræer, som efter sigende er resultatet af hundredevis af æbleskrog, som folk gennem tiden har kastet ud fra togene. I dag kan man på hele strækningen nyde synet, duften og smagen fra de fuldvoksne æbletræer.

Aalestrup_trail2
Himmerlandstien. Foto: venligst udlånt af Aalestrup Turistkontor

Danmark var tidligere dækket af et tæt netværk af jernbaner. Mange af disse 'spor' i landskabet er desværre helt forsvundet. Men heldigvis er få jernbanestrækninger bevaret enten i deres oprindelige form eller tilpasset landskabets og folks nye behov og ønsker. Så selvom jernbanesporene ikke længere fungerer som de oprindeligt var tiltænkt, udfylder de en vigtig rolle for landskabet og for lokalsamfundene i de mange forhenværende stationsbyer, hvis historie fører tilbage til jernbanens aktive virke.

Himmerlandstien blev indviet i 2007 og er i dag en karakteristik natur-, gang- og cykelsti for folk i alle aldre. Sporene er blevet udjævnet og belagt med fin grus, hvilket gør stien tilgængelig og anvendelig for alle former for besøgende uanset om man er til fods eller på hjul. Både i etableringen af stien forud for genåbningen og i det fortløbende arbejde med vedligehold er faktorer som tilgængelighed, anvendelig og trafiksikkerhed prioriteret højt. Det betyder at alle - unge som gamle, småbørnsfamilier, motionister og gangbesværede borgere - føler sig velkomne på stien. 
 

På fundament af fortidens spor, føres man i dag fra den ene gamle stationsby til den næste i Vesthimmerland.


På en sund og helt naturlig måde giver stien rig mulighed for at opleve Himmerlands varierende landskab; vekslende vegetation, bakkede morænelandskaber, heder, fjordnære engområder og smeltevandsdale. Fra Aalestrup passerer stien ikke mindre end 12 stationsbyer på sin vej igennem landskabet, herunder de tidligere stationsbyer Østrup, Hornum og Gatten, hvor der er mulighed for at gøre holdt.  

Aalestrup er en typisk stationsby grundlagt omkring jernbanens anlæg i 1893. Da stationen lukkede for passagertransport i begyndelsen af 1960 blev det begyndelsen på Aalestrups transformation fra stations- og handelsby til oplandsby til Aars, som i dag er områdets største centrale handelsby.

Spørger man de lokale borgere i Aalestrup, peger flere på at banens lukning og manglen på transportmuligheder til og fra byen er den primære årsag til de demografiske, sociale og økonomiske udfordringer, som Aalestrup (og størstdelen af de forhenværende stationsbyer i området) står overfor i dag. Med banens lukning mistede byen, området og nok mest af alt lokalbefolkning udover en afgørende transportforbindelse også noget af den lokale sammenhængskræft og sociale samhørighed, der traditionelt havde eksisteret i området og stationsbyerne imellem.

Himmerlandstien løser ikke nødvendigvis Aalestrups (og de andre forhenværende stationsbyers) udfordringer med fraflytning og negativ vækst. Til gengæld er Himmerlandstien en helt naturlig lokal katalysator, som medvirker til at styrke sammenholdet og udviklingen af sundere vaner blandt borgerne i hver af de tidligere stationsbyer, blandt andet Aalestrup. 

På en grøn og sund måde er Himmerlandstien med til at  genskabe dels den sociale og dels den konkrete forbindelse, som tidligere eksisterede mellem befolkningen og byerne langs jernbanestrækningen. Med genåbningen af stien blev der dannet et afsæt - et nyt spor - mod sundere vaner og flere sociale aktiviteter for lokalbefolkningen og besøgende udefra. Netop af den grund kan lokalpolitikere, by - og landskabsarkitekter og planlæggere lære af Vesthimmerlands og Aalestrups initiativ med at genåbne og rekonstruere den tidligere jernbanestrækning til en mere tilgængelig og anvendelig form, som tilgodeser flere aktivitetsformer og borgere i samfundet.

Den historiske jernbanestrækning har fået nyt liv og folk har taget stien i deres besiddelse. Sammen er de nu på sporet af sundere vaner og et stærkere sammenhold i Aalestrup og i de andre oplandsbyer på strækningen. Fundamentet for bæredygtig udvikling og naturlig vækst i lokalområdet er hermed skabt og kun tiden vil vise, hvordan Himmerlandstien allerede har og i fremtiden vil medvirke hertil. 
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer