Bæredygtige Byer™

Beijing: Motion i byens rum

Den kinesiske regering har brugt den sportsinteresse, som blev vakt med afholdelsen af de Olympiske Lege 2008 i Beijing til at opfordre hele Kinas befolkning til fysisk aktivitet. Udendørs idrætsfaciliteter til fri afbenyttelse er blevet installeret på Beijings offentlige pladser og i byens parker, hvilket har gjort fysisk aktivitet synlig og tilgængelig for alle.

topbillede
Med deres stærke farver minder Beijings udendørs idrætsfaciliteter mest af alt om legepladser. Foto venligst udlånt af Alex Balfour

De cirka 4.000 udendørs idrætsfaciliteter, som den kinesiske regering har skabt siden 1998, bruges i dag af både byens indbyggere og besøgende. Idrætsfaciliteterne kan findes rundt omkring i byens parker, gader og offentlige rum. Idrætsfaciliteterne er blevet promoveret af den kinesiske regering og Beijings bystyre via større events som eksempelvis den årlige 'Nationale Fitnessdag' og Beijings 'Olympiske By Sportskultur Festival.'

På nær af idrætsfaciliteternes markante farver minder de om det udstyr, der bruges i private indendørs fitnesscentre. Men i modsætning til standardudstyr udnytter de udendørs idrætsfaciliteter folks kropsvægt i stedet for elektricitet til at skabe modstand, dvs. instrumenterne tilpasser sig brugernes vægt og kan derved bruges af alle. Maskinerne er lette at installere, kan tåle at stå ude i al slags vejr og er stort set vedligeholdelsesfri.

Potentielle brugere af fitnesscentre peger ofte på tilgængelighed og økonomi som to af de væsentligste barrierer for regelmæssig motion. De udendørs idrætsfaciliteter imødekommer netop disse to behov. Eftersom de er gratis at bruge, tiltrækker de en stor gruppe brugere, der ikke har råd til at motionere i Beijings fitnesscentre.

Idrætsfaciliteterne bruges af såvel unge som ældre. Foto jacksonwood 4. November 2007, Flickr Creative Commons.


De udendørs idrætsfaciliteter tæller både maskiner, der strækker og styrker forskellige muskelgrupper samt maskiner, der forebygger hjerte-karsygdomme. De tilbyder stort set de samme udfoldelsesmuligheder som private fitnesscentre og inspirerer mange brugere - såvel unge som gamle - til en sundere levevis, hvor fysisk aktivitet er en del af de daglige rutiner. Udover en positiv effekt på den enkeltes fysiske velvære har de udendørs idrætsfaciliteter en række sociale sideeffekter; de aktiverer byens pladser og parker og skaber fællesskab på tværs af generationer og indkomstforhold. De er med andre ord med til at skabe byliv og integration.

Der er også positive økonomiske gevinster ved at fremdyrke en offentlig 'motionskultur' i Beijing. Den spirende sportsindustri i Kina, der især tog fart med de Olympiske Lege i Beijing i 2008, står i dag for 0,5% af Kinas samlede BNP. Dette tal er ikke særligt højt sammenlignet med størstedelen af de fleste I-lande (1-3%) og USA (4%), så ved at opfordre til en offentlig motionskultur i Kina, er regeringen altså med til at fremme væksten i denne sektor. Endnu vigtigere er dog de positive eksternaliteter, som kommer af en sund befolkning, idet sunde borgere er drivkraften bag sunde byer og et velfungerende civilsamfund.

London følger i kølvandet på Beijing


Som en optakt til OL i London 2012 skaber den britiske regering i samarbejde med private sponsorer udendørs idrætsfaciliteter i Londons 5 bydele (boroughs). Adidas, en af de store sponsorerer bag Londons Olympiske Lege i 2012, er i færd med at skabe 'adiZoner' rundt omkring i byen; offentlige fitnessfaciliteter, der er udformet som OL 2012 logoet. Den første 'voksenlegeplads' åbnede i Londons Hyde Park i maj 2010.


Udendørs faciliteter i Danmark


Danske kommuner har fanget tendensen til at investere i en sund befolkning. I Ballerup har kommunen for eksempel installeret udendørs idrætsfaciliteter i nærheden af fem beboelsesområder og byplanlæggere i Ballerup Kommune arbejder i samarbejde med firmaer i Ballerup på at skabe yderligere idrætsfaciliteter nær lokale virksomhedsdomiciler og arbejdspladser. Projektet er del af et langsigtet fokus på sundhed i Ballerup Kommune, der især fokuserer på frivillig deltagelse i idrætsaktiviteter. Byplanlæggerne ønsker at sikre, at 'det sunde valg er det nemme valg', så dét at øge borgernes adgang til gratis idrætsfaciliteter er en væsentlig del af det samlede initiativ.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer