Bæredygtige Byer™

Rotterdam: Ældres færden følges via GPS

Hvordan bruger ældre beboere deres lokalområde, byrummene og de lokale faciliteter? Og hvad betyder det for det sociale liv i byen? Det undersøger forskere og arkitektstuderende tilknyttet ’Veldacademie’ i Oud Charlois Rotterdam, som er et helt særligt lokalt akademi - et kvarterbaseret forsknings- og videncenter. Her undersøges lokalområdets problematikker, som afsæt for pilotprojekter der kommer med fremtidsorienterede designforslag til arkitektoniske og sociale forbedringer af området.

a_veldacademie_top2
Undersøgelse af ældres bevægelsesmønstre i Oud Charlois, Rotterdam. Venligst udlån af Veldacademie ©

Hvordan bruger ældre beboere deres lokalområde, byrummene og de lokale faciliteter? Og hvad betyder det for det sociale liv i byen? Det undersøger forskere og arkitektstuderende tilknyttet 'Veldacademie' i Oud Charlois Rotterdam, som er et helt særligt lokalt akademi - et kvarterbaseret forsknings- og videncenter. Her undersøges lokalområdets problematikker, som afsæt for pilotprojekter der kommer med fremtidsorienterede designforslag til arkitektoniske og sociale forbedringer af området. Forslagene evalueres og kommenteres løbende af lokale borgere og interesserede - den lokale forankring og det tværfaglige arbejde foregår kort sagt:'helt nede på jorden'.

Et af fokusområderne for Veldacademie er ældrevenlig byplanlægning, kaldet 'Assisted Living'. Der tages hermed fat i udfordringen med at ældre flytter fra deres lokalmiljø på grund af eksempelvis mangel på egnede aktiviteter og faciliteter samt uhensigtsmæssig planlægning og indretning af by- og gaderum. Målet er at udvikle koncepter, der kan skabe ældrevenlige bymiljøer, hvor man kan være og bevæge sig så uafhængigt som muligt og så længe som muligt. I den sammenhæng undersøger de studerende fra TU Delft en gruppe ældre borgers bevægelsesmønstre i kvarteret via GPS tracking. De ældre har en GPS på sig hver gang de bevæger sig udenfor deres hjem. Opgaven er at bruge de ældres bevægelsesmønstre i udviklingen af nye strategier og nyt design tilpasset kvarteret.

Projektgennemgang med de lokale beboere, Veldacademie


Det, som tiltrækker folk, er ikke nødvendigvis fodgængervenlige gader, men derimod aktivitet og bevægelse. Mennesker tiltrækker andre mennesker... Målet er at få folk ud på gaden, især den ældre generation. Få dem til at være aktive og gøre det nemt for dem at komme rundt i deres eget kvarter - og hele byen. - Studerende, Veldacademie, Assisted Living
 

Bevægelsesmønstre, interviews, observationer og kortlægninger bliver analyseret og på basis af undersøgelserne udvikler de studerende en række fremtidsscenarier og konkrete designløsninger. De studerende arbejder med tilgængelig indretning af byrum og gadeforløb, særlige tilbud og attraktioner , f.eks. temaruter gennem byen der stimulerer social interaktion og fysisk aktivitet. Udover at se på de overordnede sammenhænge i byen bliver der observeret og registreret dørtrin, lukkede facader, belysning, fortove, visuelle barrierer, parkeringsforhold mv. Fordelingen af boliger og faciliteter, forholdet mellem offentlige og private rum, ejerforhold og andre faktorer tages op og indarbejdes i de studerendes 'redesign' af udvalgte områder.   Anbefalinger og borgerinddragelse


Udover at tjene som anbefalinger i en samlet rapport, bliver 'Assisted Living'-resultaterne præsenteret for forskellige lokale parter, f.eks. boligforeninger eller bygherrer, som er involverede i udviklingen af kvarteret. De ældre, som bliver fulgt får også mulighed for at rådgive de studerende undervejs i processen og til at kommentere det endelige projekt.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer