Bæredygtige Byer™

Ahmedabad på rette vej

I 2001 var Ahmedabad’s trafik situation et kaos, og i 2003 blev byen udnævnt til den fjerde mest forurenede by i Indien. Bystyret indså, at fremtiden ikke så lysere ud med mere forurening, lange rejsetider, flere personbiler og byspredning (Urban Sprawl). Løsningen blev en tre-grenet strategi med fokus på drastiske indgreb og tiltag i den eksisterende byplan, ny teknologi samt bedre offentlig transport. I dag betragtes Ahmedabad for Indiens mest bæredygtige by og i 2012 modtog den Lee Kuan Yew World City Prisens Specielle Bemærkning.

Ahmedabad BRTS
Ahmedabad BRTS, Foto: UN Convention on Climate Change

Ahmedabad's kommunale transport service (AMTS) havde i 2001 underskud og måtte i en periode have tilskud fra kommunen for at overleve. De 500 gamle og forfaldende busser som AMTS havde, var ikke tilstrækkelige til at opretholde en velfungerende offentlig transportsektor i Gujarat's hovedstad. Auto-rickshaws, som var et alternativ til busserne, truede sikkerheden og øgede forureningen i byen og med et økonomisk opsving blev det attraktivt at købe personbiler og motorcykler.

Både staten Gujarat og bystyret i Ahmedabad har en lang tradition for et proaktivt lederskab. Således besluttede bystyret at løse transportudfordringen med en række initiativer. Sammen med opbygningen af 22 nye broer og et omfattende vejnet, handlede et af disse initiativer om et skift til renere brændstoffer. I 2005 beslutter Ahmedabad kommune (AMC) at hjælpe ejere af biler fra før 1991 via lån til at købe køretøjer, der kører på en form for naturgas (CNG - Compressed Natural Gas). Samtidig tilbyder man, at ejere af biler fra efter 1991 kan konvertere deres biler til CNG til en rimelig pris. Privat-offentlige samarbejder har gjort det muligt først at opsætte 45 CNG tankstationer, som senere er blevet udvidet til 75 stationer. I dag er Ahmedabad's 60.000 CNG-drevne auto-rickshaws også med til at bibeholde et renere miljø i byen.     

Ahmedabad BRTS 2 BRTS - Shivaranjani bus station

AMTS begynder samtidig at opkøbe busser og starter et samarbejde med private chauffører, som betjener AMTS-ejede CNG-drevne busser på bestemte busruter. Senere overtager AMTS's egne chauffører busruterne, som i dag dagligt fragter over en million passagerer - en fordobling på under ni år. Antallet af busser skal efter planen omfatte 3000 stk. i 2014. Men bystyret  har også indset, at flere og nye busser ikke er nok til at løse trafikproblemerne i Ahmedabad. Derfor er endnu et initiativ blevet sat i gang, nemlig BRTS.  

BRTS (Bus Rapid Transit System) bliver lanceret i 2007. Systemet er på nuværende tidspunkt et 50 km lukket vejnet kun for busser. 110 busser fragter dagligt 125.000 indbyggere og i 2015 forventes bus-vejnettet at være udvidet til 135 km og at fragte 600.000 indbyggere om dagen. BRTS bliver prioriteret i lyskryds, der er forhøjede busstationer med billetsystemer, et online trafikovervågningssystem og god kundeservice. Som markedsføring var Janmarg gratis for alle indbyggere i en opstartsperiode på tre måneder.

Embedsmænd fra byer i hele Asien rejser nu til Ahmedabad for at forstå og blive inspireret af BRTS og andre tiltag i byen. Næste skridt er et 75 km metro netværk mellem Gandhinagar og Ahmedabad, som skulle stå færdigt i 2015.         

Læs også:

Perth bekæmper Urban Sprawl

Lyon: visionær master plan for byens transport

Bogotá: Flere cykler og busser, færre biler

30. april 2013 / Af Nina Kirstine Busk

Sidst opdateret d. 3. februar 2014

Kommentarer