Bæredygtige Byer™

Frederikshavn: Testsite for grøn mobilitet

Frederikshavn var blandt de første i Danmark til at mærke konsekvenserne af globaliseringen og et voksende konkurrencedygtigt marked uden for landets grænser. Frederikshavnerne var ligeledes de første til at indse og acceptere omfanget og kompleksiteten af krisen som ramte byen i slutningen af 90erne. Men med krisen kom vendepunktet og i dag er visionen for fremtiden klarere end nogensinde: I 2015 er Energibyen Frederikshavn omlagt til 100 % vedvarende energi og grønne transportteknologier er blandt initiativerne, der sikre grøn vækst og bæredygtig udvikling i det nordjyske.

Frederikshavn - testsite
An exhibition of electric and hybrid cars, the Danish Motor Industry Research Centre, 2008. Photo: Jørgen Anker Simonsen, Frederikshavn Municipality

Krisen og vendepunktet

Fremtiden så alt andet end lys ud for Frederikshavn i 1999 da globaliseringseffekten for alvor ramte lokalsamfundet. Afmagt var den eneste tilbageværende fornemmelse, efter den onde cirkel for alvor var kommet op i omdrejninger - endnu flere fraflytninger, flere lukkede virksomheder, konkurs og tvangsauktioner, tomme butikker og huse - alt sammen klare indikatorer for den dybe krise Frederikshavn var endt i fortæller projektleder og koordinator for Energibyen Frederikshavn, Bahram Dehghan (November, 2010).

Indtil krisen og vendepunktet var erhvervsstrukturen i Frederikshavn smal, og størstedelen af byens erhverv var målrettet havneindustri, særligt skibsbyggeri. Den snævre erhvervsstruktur gjorde byen særdeles sårbar overfor ændringer, og det stod for alvor klart lige før årtusindskiftet. Værftsindustrien havde været trængt i nogle år og andre steder i landet kunne man registre, hvordan værfter lukkede og arbejdspladser blev flyttet væk fra Danmark. Den kendsgerning, at Frederikshavn ikke længere kunne fortsætte som hidtil, gav anledning til at stille nogle mere fundamentale spørgsmål. Spørgsmål, der kom til spille en afgørende rolle i udformningen af byens nye vision. Hvad var i realiteten grunden til at krisen ramte netop dem så hårdt som den gjorde?

Ideen og visionen om "Energibyen" opstod i efteråret 2006 på den såkaldte Energy Camp, hvor en række fremtrædende aktører mødtes for at diskutere byens situation og håb for fremtiden. Imod alle odds viste det sig, at ved campens afslutning, var grundstene for visionen om at gøre Frederikshavn til Danmarks "energiby" lagt. Målet var at skabe et nationalt testsite, en by for de nyeste energiteknologier til lands og til vands kunne afprøves og demonstreres.

"Frederikshavn greb udfordringen og har gjort visionen til sin egen - i samarbejde med de aktører som vil være med" fortæller Bahram Dehghan, projektleder og koordinator for Energibyen Frederikshavn (November, 2010).
 

Luftfoto af Frederikshavn by. Foto: Frederikshavn Kommune


Erhvervsfremmende udvikling og Grønne transportteknologier


Energibyen er som udgangspunkt defineret som et "erhvervsfremme udviklingsprojekt", forklarer Bahram Dehghan. De primære ønsker er derfor følgende; at skabe vækst og beskæftigelse især på "green-tech" området. De nyeste grønne teknologier og indsatsområder skal afløse de traditionelle beskæftigelsesområder særligt inden for skibs- og havnearbejde, der gik tabt i forbindelse med lukningerne af byens centrale skibsværfter. Ligesom Odense har Frederikshavn også valgt at satse på udvikling af grønne teknologier målrettet transportsektoren.

Et vigtigt led i den langsigtede strategi om CO2-neutralitet i 2015, er implementering af et højteknologisk transportsystem, som skal øge tilgængeligheden og energieffektivisere transporten til og fra kommunen. Byens trafik- og mobilitetsplan leverer en samlet bæredygtig strategi for hele kommunen og den indebærer både projekter inden for private elbiler, bybusser på biogas og et smart transportsystem til at lede trafikken rundt i Frederikshavn. Adskillige projekter er på tegnebrættet og størstedelen af dem vil blive realiseret inden for ganske få år. Blandt andet vil Nordjyllands Trafikselskab gøre Frederikshavn til en 'testbane' for nye miljørigtige bybusser, som kører 100% på biogas. De grønne busser skal køre i Frederikshavn by samt på hurtigruten mellem Aalborg og Frederikshavn.

Den 3. november 2010 mødtes Trafikstyrelsen og Nordjyllands Trafikselskab for at diskutere pilotprojektet og den egentlige omlægning af byens bybusser til biogasdrift. Foruden biobus-projektet, har Frederikshavn indgået et partnerskab med en verdens førende udbyder af services for elbiler - Better Place - om at teste ny infrastruktur for elbiler i hele Frederikshavn Kommune. Better Place tilbyder sammenhængende løsninger blandt andet private og offentlige ladestandere samt en intelligent energistyring, der optimerer strømforbruget. Målet er at gøre det nemmere at oplade og servicere bilerne, så elbilen der primært skal oplades med overskydende strøm fra vindmøller, bliver et attraktivt valg frem for den traditionelle bil.


En lysende grøn fremtid


Frederikshavn har vendt nedgang til optur. Byens udfordringer er byens drivkraft fremad. Dermed ikke sagt at vejen til vækst er banet herfra. I Frederikshavn handler bæredygtig byudvikling og vækst ikke om et endegyldigt mål, men om at sikre løbende udvikling på en måde, som sikrer både byen, det lokale erhvervsliv, borgerne og klimaet på samme tid, fortæller Bahram Dehghan.
I Frederikshavn bliver de hele tiden klogere - klogere på grøn løsninger inden for blandt andet transportsektoren - derfor er det ikke uden grund at Frederikshavn kan kaldes Danmarks testsite for grøn mobilitet. 


Cykelkultur

 

I Frederikshavn, omfatter grøn mobilitet sundhed generelt. Derfor er der foruden de øvrige tiltag iværksat kampagner for at få folk til at cykle i stedet for at tage bilen. For yderligere at fremme cykelkulturen i Frederikshavn, har det kommunale vejvæsen iværksat en plan for at skabe et mere sammenhængende cykelstisystem i hele kommunen.
 

Byudvikling i flow
 

"Vi betragter udviklingen i Energibyen Frederikshavn som en fortløbende proces", fortæller projektleder for Energibyen, Bahram Dehghan, idet:

  1. Indfrielse af projektets fastlagte mål er betinget af, at de eksisterende barrierer i lovgivningen, for så vidt, implementering af vedvarende energi i Danmark angår fjernes og, at der sker en lempelse af dansk energiafgiftssystem således, at det bliver attraktivt for investorerne, store som små, at komme på banen.
  2. Udviklingen i bæredygtige energiteknologier sker så hurtigt, at vi er nødsaget til at satse på de bedst tilgængelige teknologier, der samtidig er i stand til at spille sammen med de øvrige teknologier projektet har valgt at satse på f.eks. biogas og dens anvendelsesmuligheder.
  3. Uanset de angivne argumenter (1. og 2.) er projektet afhængig af kapitalens valg af bæredygtige indsatsområder. Sagt med andre ord, er det investorerne, der bestemmer hvilke vedvarende energiinvesteringer, de finder mest attraktive.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer