Bæredygtige Byer™

Lyon: Visionær master plan for byens transport

Lyon, Frankrig, anerkender at bæredygtig byudvikling og høj andel af passagerkilometre i bil ikke hænger sammen. For at løse byens omfangsrige transport problemer, har forvaltningen skabt en overordnet og visionær plan, der ser transport som ét hele. Denne case beskriver helhedsplanen for transportudviklingen i Lyon og omegn, som et bevidst forsøg på at styre i retning af en bæredygtig byudvikling.

Frederic_Bonifas_a_velov_station_Lyon_France_27_October_2005_MK_B
Cykel parkering i Lyon, 27. oktober 2005, Af Frederic Bonifas, Flickr, Creative Commons

I 1997 vedtog Grand Lyon en fælles transportplan for hele området. En plan, der skulle harmonisere mulighederne for mobilitet, så byen kunne udvikle sig til et behageligt sted at bo og leve i. På længere sigt forventer Lyon at planen også vil skabe bæredygtig mobilitet. Planen løb over en 10 årig periode og blev således afsluttet i 2007. Budgettet var på 788 millioner euros til investeringer i kollektiv transport.

Urban Mobility Master Planen (UMMP) kombinerede en lang række mål, blandt andet at mindske den motordrevne trafik, udvikle den kollektive transport, cykling og gang, sænke antallet af ulykker, mindske forurening og støj, fremme af social retfærdighed, samt udvikling af byområder. En national komité overvågede udviklingen i UMMP.

De primære mål i planen var at skabe en global strategi, som sikrrede sammenhæng i transportpolitiske beslutninger. Dette blev efterstræbt ved en forbedring af sammenhængen mellem forskellige transportmidler, med en prioritering af den kollektive transport,  fodgængere og cykler i byen, samtidig med et forsøg på at bremse udviklingen af privatbilismen. Formålet var at styrke kvaliteten af transportydelser for alle og dermed styrke solidariteten og skabe høj mobilitet for alle byens borgere.

Sporvogn i Lyon, Juli 2007, Af Florian FEVRE, Flickr, Creative Commons


Byen nedsatte et strategisk udvalg 'mobilitet I byen' hvis opgave var at koordinere og monitorere de forskellige tiltag. Udvalget omfatterdede beslutningstagere der indgik i projektet; Stat, Region, Departement, Greater Lyon Council og SYTRAL (Fælles Transport Administration for Rhone departmentet og Lyon by), økonomiske partnere og fire kvalificerede brugerrepræsentanter. Alle lokale borgmestre som var bekymrede over planen blev inviteret til arbejdsmøderne i det strategiske udvalg.

Der blev ligeledes oprettet et observationscenter for mobilitet for at vurdere de forskellige initiativer. Observatoriet foretager blandt andet en udvidelse af netværket for at overvåge luft-kvaliteten, etablere en transport-konto til at registrere alle mobilitetsudgifter og at vurdere de forskellige transportformers markedsandele.

Kombinationen af initiativer har medført at Lyon i dag har et transportsystem med en bred vifte af transport muligheder: Metro, bus, sporvogn, kabelbane og mulighed for 24 timer i døgnet at leje en cykel over hele byen. Leje af en cykel er gratis i op til en halv time, og koster derefter mellem 5 og 10 kr. i timen afhængig af hvilken abonnementstype borgeren har tegnet. I praksis er systemet næsten gratis, da over 90 % af rejserne varer mindre end 30 minutter. Abonnementet koster 10 kr. for en uge eller 50 kr. for et år og sker gennem en kreditkortbaseret deponeringsordning som samtidig skal opmuntre brugerne til at passe og aflevere cyklerne.

Derudover er der også mulighed for at vælge en taxi eller cykeltaxi for den samme pris som en busbillet når slutdestinationen ikke har metro-, bus- eller sporvognsforbindelse. Derudover vil planer for offentlige rum (vej kapacitet, specialisering af kørebaner, stille områder, osv.) favorisere cyklister og gående og afholde folk fra væle bilen. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer