Bæredygtige Byer™

Madrid: Flere pendlere vælger bæredygtig transport

For at nedbringe privatbilismen har Madrid gjort offentlig transport mere attraktiv ved at implementere et banesystem specielt beregnet til køretøjer med mere end én passager. Øget infrastrukturkapacitet og reducerede rejsetider ændrer pendlernes vaner i retning af offentlig transport og samkørsel. Den forbedrede trafikafvikling resulterer i en mere effektiv brændstoføkonomi og et bedre miljø.

view_from_Palacio_de_la_Prensa_march_5_2008_by_cesarastudillocroped_0
View fra Palacio de la Prensa, march 5, 2008, by cesarastudillo, Flickr Creative Commons.

I Madrid, Spanien har den voksende befolkning i storbyområdet medført, at mange pendler til den indre by. Selvom Madrid har en effektiv metro, fører dette til trafikpropper i myldretiden. Men overbelastede motorveje kan stadig rumme tusindvis af flere mennesker - ganske enkelt ved at øge antallet af passagerer i hvert enkelt køretøj. I 1995 åbnede én af Europas første og mest væsentlige baner for køretøjer med mere end én passager nordvest for Madrid - en BUS/HOV bane (HOV: High Occupancy Vehicle; køretøj med god udnyttelse). Banen er specifikt beregnet til samkørsel og busser og motiverer flere pendlere i retning af bæredygtig transport. BUS/HOV'en øger infrastrukturens kapacitet og nedbringer både antallet af trafikpropper og rejsetiden.

BUS/HOV faciliteten begynder i forstaden Las Rozas og strækker sig ind mod byen midt i A6 motorvejen. Den ender i Moncloa Terminalen i centrum af Madrid, hvor man kan skifte til metro og andre buslinjer. Anlægget er en kombination af en 12,3 km dobbeltbane og en 3,8 km enkeltbane kun for busser. Private bilister har adgang, så længe der er mere end én person i bilen. Selvom Madrid Kommune ønsker at fremme og motivere samkørsel, så er oprettelsen af en hjemmeside, hvor bilister kan annoncere deres ture og finde kørepartnere, rent faktisk et privat initiativ. Banen er fysisk adskilt fra de almindelige baner med betonbarrierer og trafikken føres i retning af den primære trafikstrøm for at modsvare myldretiden. Det betyder, at trafikken på HOV'en om morgenen går i en retning og om eftermiddagen den modsatte vej.

A6 BUS/HOV i Madrid, Af Paul Pfaffenbichler, TU Wien


HOVbaner transporterer færre køretøjer, men flere mennesker end de almindelige baner. Dette har resulteret i en kraftig forøgelse af trafikgennemstrømningen i Madrid. Målinger foretaget i 2008 viser, at BUS/HOV flytter flere passagerer end de to jernbaner, som løber ind til Madrid næsten parallelt med banen. Busserne kan konkurrere med jernbanen, fordi de kan hente folk tættere på deres hjem og sætte dem af tættere på deres destination. Sammenlignet med den øvrige motorvej flytter de 2 vejbaner på BUS/HOV 59,3% af de rejsende i formiddagsmyldretiden, mens de 3 almindelige vejbaner kun flytter 40,7%.

Forud for implementeringen af BUS/HOV banen var situationen i A6 korridoren kendetegnet ved konstant overbelastning. Åbningen af banen har forbedret situationen betydeligt og er en væsentlig faktor i forbindelse med det øgede antal buspendlere fra forstæderne. Der har også været en betragtelig vækst af privatbiler, som bruger BUS/HOV banen. Den kendsgerning, at antallet af passagerer er vokset hurtigere end antallet af køretøjer beviser systemets effektivitet. Samtidig er det vigtigt, at HOV baner er til fordel for rejsende, hvoraf en forholdsvis stor andel har lavere indkomst og dårlige transportmuligheder. HOV baner er af samme grund progressive med hensyn til indkomst og behov.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer