Bæredygtige Byer™

Perth: Bekæmper urban sprawl

Urban Sprawl er et stort problem i Perth, som er den største by i Western Australia. Som i en lang række andre byer, har urban sprawl massive konsekvenser, og er svær at håndtere i praksis. Denne case er et eksempel på en overordnet politik, som skal skabe en mere bæredygtig fremtid for regionen.

Pert_and_the_Swan_River_jul_21_2007_anNZstream_flickr_MK_B
Perth og Swan River, 21. juli 2007, Af anNZstream, Flickr, Creative Commons

Perth er med et indbyggertal på ca. 1,5 millioner den største by i Vestaustralien. Det er i øjeblikket den hurtigst voksende by i Australien med en vækstrate på 10%. Vestaustralien har erkendt at det er nødvendigt med en overordnet plan, for at stoppe urban sprawl i regionen. For at imødekomme dette har beslutningstagerne formuleret en strategi for en bæredygtig fremtid, som favner de områder som det geografisk spredte hverdagsliv er afhængigt af.

Værktøjerne til at løse udfordringen består af en kombination af forskellige strategier indenfor kollektiv transport, godstransport, cykling, gang og ikke mindst ændret adfærd blandt befolkningen. For at imødekomme udfordringerne med urban sprawl, har de igangsat en række forskellige strategier, der skal gøre Perths transport mere bæredygtig.

I dag omfatter Perth Metropolitan Public Transport tog, busser og færger. Jernbanesystemet er for nylig blevet betydeligt saneret og en ny jernbanelinje mellem Perth og Mandurah har fordoblet længden af Perths jernbanenet. Blandt de seneste initiativer kan nævnes en gradvis udskiftning af busser og indførelse af SmartRider, et kontaktløst elektronisk billetsystem (smartcard). Perth tilbyder gratis bus og tog i byens centrum ("Free Transit Zone"), herunder tre højfrekvente busruter. Derudover er jernbanenettet blevet udvidet i de nordlige og sydlige forstæder som en del af det nye MetroRail projekt.

 Hovedvej ind til Perth, 3. juli 2007, Wikipedia, Creative Commons


Derudover har Perth indført mobility management, i form af individuel vejledning til borgerne om
muligheden for at erstatte nogle af deres bilture med offentlig transport eller cykel. Trods relativt begrænsede ressourcer har indsatsen været rettet mod den enkelte husstand. Resultatet er en 14% reduktion i bilture om dagen. Det viste sig at der var en stor forskel på borgernes opfattelse af, og det reelle tid og omkostnings forbrug ved, tog, bus, gang og cykling. Folk troede typisk at deres rejse vil tage dobbelt så lang tid, som den rent faktisk gjorde - og at det ville være en tredjedel dyrere, end den faktiske billetpris.

Vestaustralien og dermed også Perth er en del af travel-smart-projektet. Projektet uddaner og vejleder nye offentligt ansatte i hvordan de kan forandre folks adfærd og syn på den kollektive transport - og skubbe udviklingen i den rigtige retning. Dette omfatter: udvikling af TravelSmart handlingsprogrammer for diverse offentlige organer; integrering af rejseinformation og adfærdstilgange i overordnede politikker for diverse offentlige organer; udvikle rejseplaner mm. for lokale arrangementer og destinationer; samarbejde med den private sektor; udvikle grønne transportplaner for ansatte i virksomheder; bistå lokalsamfund i forbindelse med at fremme transportalternativer og måle nedgang i antal kørte transportkilometer.

Den samlede mobilitetsstrategi for Vestaustralien er et resultat af 'Statens bæredygtighedsstrategi', som dækker 42 forvaltningsområder. Strategien er baseret på 11 principper for bæredygtighed, og omfatter 340 politiske tiltag. Processen bag strategien er baseret på partnerskaber med lokale myndigheder, lokalsamfundet, erhvervsliv og universitetetsforskere. Alt i alt har Vestaustralien skabt en overordnet strategi der omfatter teknologi, politik og adfærdsændringer, hvis formål er at gøre regionen mere bæredygtig, end hidtil.

"Sustainable transport is not just a case of developing better technology. We must also develop ways of overcoming car dependence" Peter Newman

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer