Bæredygtige Byer™

Portland: Vækst med omtanke

Kun 5 % af verdens befolkning bor i USA. Alligevel står USA i dag for 45 % af verdens transportrelaterede CO2-udledning. I Portland, Oregon, har bystyret lanceret strategien Smart Growth, der indbefatter en vision om at reducere byens CO2-udslip til 80 % under 1990-niveau inden år 2050. Målet skal nås ved at mindske antallet af kilometre kørt i bil (Vehicle Miles of Travel – VMT), bygge tætte boligområder med nærfaciliteter og skabe gode kollektive transportmuligheder.

portlandtopfoto
Sommeraften i Portland, foto af StuSeeger juni 2006, Flickr Creative Commons

Portland er pioner i forsøget på at komme klimaforandringerne i forkøbet. Med den regionale myndighed Metro ved roret har politikere og planlæggere i de sidste 30 år arbejdet på at kontrollere byens vækst og øge tætheden indenfor bygrænsen. Strategien kaldes Smart Growth og er by- og transportplanlægning, der arbejder på at koncentrere byvækst. Målet er at skabe kompakte bykvarterer med forskellige former for boliger, butikker, arbejdspladser, skoler, gode trafikforhold samt fodgænger- og cyklistvenlige gader.

Portland har arbejdet med en Transit Oriented Development-strategi (TOD), hvor mulighederne for at benytte offentlig transport maksimeres i kvarterer, som huser både bolig og erhverv. Ved hjælp af større tæthed forsøger byens planlæggere at regulere borgernes daglige bevægelsesmønstre for på den måde at mindske antallet af VMT.

Det udvidede offentlige transportsystem gør det nemt at komme fra hjem til arbejde til indkøb uden at bruge bil. Inden for bygrænsen findes blandt andet Light Rail tog, sporvogne og en transportzone i centrum (Fareless Square), hvor bus og tog er gratis. Portland har desuden gjort meget for at skabe gode forhold for fodgængere og cyklister ved at udvide infrastrukturen for de bløde trafikanter. De offentlige investeringer i mobilitet og infrastruktur suppleres af NGOer som Community Cycling Center, der tilbyder gratis cykler til mindrebemidlede borgere samt undervisning i cykelreparation og trafiksikkerhed.

TriMet, venligst udlånt af Jacob Brostoff


Borgerne i Portland har støttet ideen om færre biler i byen. Allerede i begyndelsen af 1970'erne protesterede græsrodsorganisationer over en planlagt motorvej, Mount Hood Freeway. De vandt lokal opbakning, og opførslen af motorvejen blev ikke gennemført. Protesterne fortsatte, da næste planlagte motorvej skulle opføres. Vejen blev opført, men med cykelsti og plads til buskørsel. I dag bliver strækningen brugt til Light Rail tog. Siden begyndelsen af 1980'erne er ingen større motorveje blevet opført i Portland, og de sparede skattepenge er blevet brugt til at forbedre den kollektive transport.

I Portland's tætbebyggede områder har man kunnet måle en reduktion på 20-40 % i antallet af VMT per person. Hvis alle amerikanere kunne reducere deres VMT med samme antal, ville det på landsplan betyde 7-10 % mindre CO2-udledning på transportområdet. Det svarer til, at alle amerikanere, der i dag kører i en almindelig bil, skiftede den ud med en hybridbil.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer