Bæredygtige Byer™

Ramsgate: Bedre forbindelse mellem transportmidler

Ramsgate station har direkte togforbindelser til London og bliver regelmæssigt benyttet af pendlere og turister. Tidligere har forbindelserne mellem forskellige typer af transportmidler på stationen været dårlig, men via et offentligt-privat samarbejde er det blevet lettere at skifte fra en transportmiddel til et andet på Ramsgate station. Forpladsen er renoveret og forbedret til fordel for cyklister, buspassagerer, togpassagerer og gående, som skal rejse videre fra stationen.

iStock_000004820384Medium_MK_B
London City, iStock

Ramsgate station, beliggende i Kent ca 150 km øst for London, har nogle af de bedste togforbindelser i området med regelmæssige forbindelser til London. Ramsgate er samtidig den station, der er tættest på Kents internationale lufthavn. Mere end 650.000 passagerrejser sker med udgangspunkt fra Ramsgate station hvert år. Anlæggelsen af en ny højhastighedsforbindelse til London er planlagt til at begynde i december 2009. Rejsetiden fra Ramsgate til den nye St. Pancras terminal, med fremragende trafikforbindelser, vil vare 1 time 24 minutter, i modsætning til den nuværende rejsetid til hovedstaden på 1 time 50 minutter.

Ramsgate Station er imidlertid placeret mere en 1,5 kilometer fra Ramsgate centrum og den sidste del af rejsen til bycentrum, havnen eller andre omkringliggende områder, foregår i dag primært med bus eller taxa. Formålet med Ramsgate projektet er at skabe bedre, sikrere og mere attraktive forbindelse for rejsende, der benytter den kollektive trafik, ved at forbinde dem mere effektivt med det lokale samfund. Projektet er ligeledes en del af at forbedrede busforbindelser, og opgradere byens cykelruter. Ved at arbejde med kombinerede transportløsninger, håber projektet på at det bliver hurtigere og mere behageligt at komme til både arbejde og fornøjelse via bus, cykel og til fods, for både borgere i området og turister.

 iStock photo, Af Ethan Fink


Stationens forplads er forbedret på en række konkrete områder. To eksisterende busstoppesteder er samlet på et nyt brolagt område med kulturarvs-godkendt busskur og en elektronisk informationskiosk. Der er etableret en fodgængerrute på tværs af forpladsen, og nye afmærkede parkeringspladser og drop-off zoner. Derudover er der anlagt en ny cykelrute på tværs af forpladsen.

En række forskellige partnere indenfor forskellige sektorer har været engageret i at forbedre stationspladsen for personer, der ankommer med alle typer af transportmidler. Til at betale for renoveringen er et offentligt-privat partnerskab blev dannet mellem distrikt, amt, tog- og station-operatører og Railway Heritage Trust. En vigtigt faktor for Ramsgate projektets succes har været evnen til at lytte til og udvise følsomhed over for de forskellige parters ønsker og forventninger. Forståelsen af, at de forskellige partnere vil kunne få gavn af dette projekt er kun lykkedes fordi der har været fokus på god kommunikation fra starten.
 

"Better Transport: Transport that improves our quality of life and reduces our environmental impact" John French, Campaign for better transport   

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer