Bæredygtige Byer™

Singapore: Verdens første digitale trængselsafgiftssystem

Singapore indførte allerede i 1975 trængselsafgifter. Afgiftssystemet er siden løbende blevet forbedret og har udviklet sig fra et lavteknologisk menneskebetjent system til et avanceret højteknologisk digitalt system. I dag bruger 65% af pendlerne ind og ud af Singapore den kollektive transport og luftforureningen er mindsket markant.

Singapore_down_town_China_town_23_Nov_2006_By_Strange_Ones_flickr_creative_commons_MK_B
Singapore down town China Town, 23. november 2006, Af Strange Ones, Flickr, Creative Commons

Vejafgifter som regulator for trængsel og vækst i trafikken blev indført i Singapore allerede i 1975 via et Area Licence System (ALS) (område licens system). Et bom- system, hvor den enkelte bilist betalte en fast sats for ubegrænset indkørsel i Singapore's bymidte. ALS-systemet førte til en næsten øjeblikkelig reduktion i trafikken på 45 % og en 25 % nedgang i færdselsulykker. Samtidig steg den gennemsnitlige rejsehastighed fra 17,5 km. i timen til 33,5 km. i timen.  I ALS systemsts tidlige fase var taxaer, motorcykler, busser, erhvervskøretøjer og samkørende undtaget fra betalingssystemet, noget der senere hen blev ændret. I 1990 blev ALS udvidet fra kun at omfatte Singapores erhvervscentrum til også at omfatte indfartsvejene til byen.

ALS var et effektivt middel til at reducere trængslen, men systemet havde en række ulemper. Betalingsanlæggene ved bommene fordrede høj bemanding samtidig med at det skabte lange køer for billisterne. Derudover var systemet ufleksibelt i forhold til at variere vejafgifter. Dette blev forbedret ved at Singapore i 1998 overgik til elektronisk Road Pricing (ERP) (elektroniske vejafgifter) som i dag regulerer Singapores trafikmønstre. ERP er et opkrævningssystem der er baseret på moderne digital teknologi.

Singapores digitale ERP system, 3. juli 2007, Af kibitan, Flickr, Creative Commons


Systemet fungerer ved at man i begyndelsen af rejsen indsætter sit kreditkort i en maskine (OBU). OBU står for On-Board-Unit og minder om en transportabel dankortautomat, som er fastmonteret på køretøjets instrumentbræt og får strøm fra dets batteri. OBU'en er installeret i køretøjet og det er dermed brugeren af køretøjet der via sit personlige OBU kreditkort betaler vejafgiften. Når afgiftsbommene passeres viser OBU'en den resterende saldo på kreditkortet efter ERP-afgiften er fratrukket. Det elektroniske system regulerer priserne alt efter trafikforholdene og varierer dem efter køretøjstype, tid og sted.

I dag er alle typer af motoriserede køretøjer inkluderet i ordningen, kun udrykningskøretøjer er undtaget. I 2005 blev området for ERP udvidet til en større ring omkring Singapores centrum og til ligeledes at omfatte de store indfaldsveje og motorveje. Systemet revideres og optimeres kvartalsvis, for at sikre optimal anvendelse af vejene og dermed optimal hastighed.

Efter ALS systemet blev erstattet med ERP-systemet faldt trafikken med yderligere 15%. Dermed bruger 65% af pendlere nu offentlig transport, en stigning på næsten 20%. Den reducerede trafik i betalingszonen har ført til en kraftig reduktion i CO²-udslip og ligeledes en reduktion af sod-partikler. Systemet har dæmpet trafikefterspørgslen og har betydet at der nu er mindre trængsel, mindre forurening, mindre C0²-udslip og et mindre brændstofforbrug.

Gennemførelsen af ERP-systemet har kostet omkring 125 millioner USD og de årlige indtægter fra systemet er på 50 millioner USD. Med cirka 40 millioner USD om året i nettooverskud har ERP-systemet allerede tjent sig selv ind. Overskuddet fra betalingssystemet bliver blandt andet brugt til at betale for vedligeholdelse og anlægsudgifter af veje og offentlig transport.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer