Bæredygtige Byer™

Toronto: Slankere gader giver tryg trafik

På St. George Street i Toronto, Canada, betyder en indsnævret kørebane mere plads til cyklister og fodgængere – uden forringede forhold for bilister. Tværtimod er trafikken nu langt mere effektiv og sikker med færre trafikuheld, flere cyklister og mere åbne og imødekommende byrum i området, der ligger tæt ved Toronto Universitet campus.

stGeorgeStreet_640x375
St. George Street, venligst udlånt af Brown + Storey Architects.

I Toronto har en af byens centrale trafikåre, St. George Street, med stor succes været udsat for en såkaldt 'slankekur'. Udtrykket 'veje på slankekur' ('road diet') indebærer en indsnævring af tre- og firesporede veje til to eller tre baner, hvor den ekstra plads bruges til cykelstier og bredere fortove. Målene er at forbedre vilkårene for cyklister og fodgængere, mindske biltrafikken, øge sikkerheden og skabe et mere æstetisk og behageligt byrum.

For 6 mio. dollars er St. George Street's fire spor blevet reduceret til to, fortovene er blevet udvidet og grøn beplantning er føjet til. De positive effekter er, at antallet af trafikulykker er faldet, selv om antallet af gennemkørende biler er forblevet det samme. Det hænger sammen med, at hastigheden naturligt reduceres på de smallere gader og skaber en mere flydende og effektiv trafik.
 

"Over hele nationen sætter ingeniører gader på 'slankekure' og får dem til at tabe vejbaner og bredde. I løbet af processen bliver de tidligere brede gader slankere, sikrere og mere effektive." -  Dan Burden og Peter Lagerwey


St. George Street, venligst udlånt af Brown Storey Architects.


St. George Street var oprindeligt en tosporet boulevard i en velhavende del af Toronto. I løbet af 1940'erne blev vejen udvidet til fire spor og University of Toronto opkøbte mange af boligerne langs St. George Street. I 1993 var denne 1,8 km lange og 14 m brede vej dagligt belastet af omkring 7.300 biler i myldretiden og 16.000 i alt dagligt. På grund af beliggenheden tæt på campusområdet var også fodgænger- og cykeltrafikken relativt høj. 

Fornyelsen af gaden betyder, at St. George Street mere effektivt kan håndtere den samme mængde daglig biltrafik som tidligere, endda lidt flere i myldretiden (7.400). Gaden rummer tilmed 10 % flere cykler end før - fra 1.500 til 1.600 cykler dagligt. Fire andre gader i Toronto har fået reduceret kørebane og udvidet cykelsti med det resultat, at mængden af cyklister er steget med hele 23 %, mens antallet af biler er det samme.

"St. George Street projektet åbnede folks øjne for at fremme åbne rum andre steder på campus. Det har været med til at udbrede nye måder at tænke bolig-, leve- og læringsformer på til hele universitetsområdet og har givet en større bevidsthed om vigtigheden af åbne rum og deres evne til at forbedre livskvaliteten på campus." - Toronto Universitet 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer