Bæredygtige Byer™

Vauban – en miljøvenlig og (næsten) bilfri by

I det sydlige Freiburg er et forhenværende militærområde blevet omdannet til den miljøvenlige bydel Vauban. Her tager borgerne aktivt del i beslutningsprocesser, bygningerne er energibesparende og gaderne bilfri.

2a_1
Freiburg - Vauban, 17. juni 2008 af Carnotzet, Flickr Creative Commons

Da et militært område, Vauban, i den sydtyske by Freiburg lukkede i 1992, købte bystyret de i alt 38 hektarer. Visionen var at skabe en helt ny form for bydel, hvor man baserede planlægningen på både miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. I 1993 gik de indledende forberedelser i gang.

Den bærende tanke for Vauban var at skabe en bydel med særlig vægt på nærdemokrati og et stærkt samarbejde mellem borgerne. Man ville engagere de kommende indbyggere så tidligt i processen som muligt, og sammen med dem forsøge at imødekomme de miljømæssige, sociale og økonomiske ønsker, behov og krav, der måtte være til området. I 1993 blev den private NGO Forum Vauban dannet for bl.a. at organisere og koordinere borgerinddragelsesprocessen. I 1995 blev Forum Vauban accepteret som en ligeværdig samarbejdspartner af Freiburg by og deltog herefter i alle beslutninger, der handlede om medbestemmelse, social interaktion, trafik, energibesparelse og bæredygtige bygninger.

Et af målene i Vauban var at holde byens centrum bilfrit og skabe en miljøvenlig trafik ved at reducere antallet af privatbiler. Det gjorde man blandt andet ved at skabe gode offentlige transportmuligheder i form af en sporvognslinie ind til Freiburg, der ligger 3 km fra Vauban. Herudover skabte man et delebilsystem, gjorde det attraktivt og nemt at cykle ved at etablere 500 km cykelsti i Freiburg og Vauban, og lavede 5.000 cykelparkeringspladser.

Panorama i Freiburg-Vauban, 29. maj 2008, af mpwyn, Flickr, Creative Commons


I Vauban er der børnehaver, skoler, indkøbscenter, supermarkeder og erhverv, alt sammen placeret i gå- eller cykelafstand fra boligerne. Hvis man vælger at leve uden privat bil, som 40 % af Vaubans husstande gør, bliver man belønnet med fri benyttelse af sporvognen og billigere boliger, da man ikke skal betale for parkeringsplads. Dog betaler man til et fælles areal, som kan benyttes til parkering, hvis man senere køber en bil.

De fælles områder og de bilfri gader i byen bliver brugt til leg, ophold og sociale aktiviteter. Hvis man ønsker at have en bil, skal man købe en parkeringsplads i et parkeringshus i udkanten af Vauban for 18.000 € årligt, da man ikke kan parkere ved sin bolig.

I 2006 stod området helt færdigt og i dag er der i Vauban ca. 5.000 indbyggere og 600 lokale jobs. Projektets styrke har været borgernes store engagement og deres samarbejde med Forum Vauban. Målene for områdets bæredygtighed er i høj grad blevet indfriet. I mange tilfælde har indbyggerne gjort en ekstra indsats og gjort tiltag, som langt overgik de officielle krav.  

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer