Bæredygtige Byer™

Vesterbro/København: fra junkspace til byoase i børnehøjde

I en ombygget toiletbygning mellem to boligkarreer på Vesterbro, modtager bydelens børn spændende undervisning om bæredygtighed samt byens natur og biodiversitet.

ToiletCollage_640x375_midt_010411_0.jpg

Vesterbro er et af de bykvarterer i Danmark, der har færrest grønne områder pr. indbygger, og de fleste forbinder ikke ligefrem Vesterbro med natur og slet ikke med naturvejledning for børn. Saxoparken er gået fra at være et grønt område på Vesterbro plaget af stofmisbrugere til i dag at være en åben byoase med natur- og miljøoplevelser og undervisning i børnehøjde. Midt i Saxoparken er en faldefærdig toiletbygning på området blevet ombygget til Miljø- og Naturværksted Træstubben, et byøkologisk demonstrations- og kulturhus.


Toilet_580x190_midt_010411


Træstubbens navn kommer af dets udseende, der matcher omgivelserne. Indeni finder man en hyggelig undervisningsstue med pejs, udstoppede dyr og forskelligt kreativt undervisningsmateriale. Udenfor er der små motionsbakker og et dyre- og insekttårn. Der gror planter, som kan spises og anvendes til kosmetik. Inspireret af permakultur og plantedesign er der kommet effektive, pladsbesparende og dermed byvenlige haveløsninger som f.eks. urtespiraler og højbeder. Målet med inititivet har bl.a. været at styrke områdets biodiversitetet med hensyn til planter, dyr, insekter og fugle. Med Træstubben har børnehaver og børnehaveklassebørn fået et varieret mikro topos - et bevokset vildnis midt i byen- som de kan fortabe sig i.

For bydelens børneinstitutioner forlænger Træstubben sæsonen og gør, at aktiviteterne ikke behøver at aflyses, hvis det for eksempel regner eller sner. Så rykker aktiviteterne nemlig bare indenfor. Via sang, leg og praktiske opgaver gøres de yngste medborgere i lokalområdet bevidste om natur, miljø, økologisk mad samt bæredygtig ressourceforbrug og -løsninger. Der er bl.a. fokus på effektiviteten af genbrugsmaterialer, solpaneler og regnvandsopsamling. Institutionernes faste brug af stedet betyder at børn, pædagoger og forældre ser Træstubben og det grønne område omkring bygningen som en positiv og kærkommen del af deres liv. Foruden at være offentligt tilgængeligt kan alle borgere deltage og opleve stedet på forskellig vis: ved f.eks. at booke Træstubben som arbejds- og samlingssted, i aktivitets- og undervisningsforløb.

Desuden er der månedligt åbne havearrangementer, hvor alle er velkomne. Det næste er i øvrigt denne torsdag d. 7. april 2011 kl. 15-18. Info her.  Man kan blive frivillig eller sponsor og på den måde blive en del af det sammenhold, som Træstubben rammesætter. Der tilbydes også rådgivning i alt fra det tekniske til det finansielle ifm. at skabe lignende tiltag. Miljø- og Naturværksted Træstubben har fået Københavns Kommunes Miljøpris i 2010, og har indtil videre haft 7.346 besøgende børn. Hele området omkring bygningen har fået et nyt og meget grønnere image. En vigtig grund til projektets succes er, at det er et meget lokalt forankret og brugerdrevet projekt. Det har i høj grad medvirket til at sikre de lokale borgeres engagement og brug af de aktiviteter, som Træstubben er omdrejningspunkt for. 
 

Susanne Arkitekt Have Planteforklaring

Lige i nærheden findes den Vertikale Have:


På en husgavl på Vesterbro, København, strømmer opsamlet regnvand flere gange dagligt for at skåne kloaksystemet og grundvandet. Gennem naturlige processer sørger en dam foran gavlen af huset for vandrensning. Den lokale anvendelse af regnvand betyder, at intet regnvand fra ejendommen belaster det fælles kloaksystem eller kommunens rensningsanlæg. Et klimatiltag som den vertikale regnvandshave er samtidig et godt eksempel på grøn bygningskunst i højden. Læs mere her.


Pixi bøger:


6 pixi bøger er blevet udgivet om sæsons aktiviteter, hvilket hjælper børnene med at huske og dele oplevelserne med deres familier og venner.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer