Bæredygtige Byer™

Wiki om bæredygtig arkitektur

London Metropolitan University og National Association of Norwegian Architects har i samarbejde udviklet videnportalen EcoArchWiki om bæredygtigt europæisk byggeri. Websitet har særligt fokus på integreret energidesign. Sitet er en såkaldt ’wiki’, et website, der bygger på, at brugerne selv bidrager med indhold. Målet er at fungere som inspiration for arkitekter, developere, kommunale planlæggere og byggebranchen.

EcoArchWiki_top
Websitet EcoArchWiki har et simpelt og logisk layout. Illustration venligst udlånt af EcoArchWiki.

EcoArchWiki er udviklet af London Metropolitan University og National Association of Norwegian Architects som en del af det EU-støttede projekt INTEND, der sætter fokus på integreret energidesign i offentligt byggeri. EcoArchWiki er en åben videnbaseret database, der præsenterer gode praksiseksempler på europæisk bæredygtig arkitektur med særligt fokus på integreret energidesign.

Databasen, der indtil videre indeholder knap 50 byggerier fra 8 forskellige lande, er ment som inspirationskilde og en mulighed for kompetenceudveksling indenfor bæredygtig arkitektur. Målet er, at sitet kan fungere som inspiration for arkitekter, developere, kommunale planlæggere og byggebranchen.

EcoArchWiki giver mulighed for at søge på forskellige kriterier: alfabetisk, geografisk eller under typologierne Boligbyggeri, Kontorer, Uddannelse, Sport, Kultur, Sundhed eller Kommerciel. Endnu mere interessant er søgekategorien Teknologi, der omfatter bygninger med integreret Passiv Design som for eksempel dagslys- og skygge, Energioptimering via eksempelvis varmepumper, Energigenerering med sol- eller vindenergi, Proces, hvor der har været anvendt en integreret designstrategi og sidst den brede kategori Bæredygtighed, der vedrører øvrige grønne tiltag som for eksempel transport, affaldshåndtering eller grønne rekreative områder.


Kolding_midt


Sitet indeholder en enkel trin for trin-vejledning, der skal gøre det nemt at bidrage med indhold. Der er en række obligatoriske felter, der skal udfyldes, for eksempel introduktion, bygningsbeskrivelse, teknologi, typologi og beliggenhed, hvilket er med til at sikre ensartethed og overskuelighed. Bidragene skal minimum være på engelsk, først derefter kan man vælge at tilføje teksten på et andet sprog. 
 

Der findes efterhånden en lang række databaser indenfor bæredygtigt byggeri, og EcoArchWiki er som sådan ikke et af de mest fyldige websites. Det særlige ved EcoArchWiki er dels, at databasen har et specifikt fokus på integreret energidesign og de tekniske underkategorier, der er indenfor dette. Dels at der er tale om en wiki, hvor brugerne selv kan bidrage med interessante cases og desuden vurdere de præsenterede byggerier.
 

"Når folk første gang hører om wiki-konceptet, antager de, at et website, der kan redigeres af hvem som helst, inden længe viser sig ubrugeligt på grund af destruktive input. Det lyder som om, man tilbyder gratis spraydåser ved siden af en grå betonvæg. Det eneste sandsynlige resultat vil være grim graffiti og simple tags og de fleste kunstneriske bidrag vil ikke få lang levetid. Ikke desto mindre ser det ud til at fungere rigtig godt." - Lars Aronsson, svensk dataspecialist


Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger
 

I Danmark findes også websitet for Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger, der tilbyder viden om byøkologi, projektbeskrivelser og evalueringer samt henvisninger til relevante databaser. Her er ikke tale om en brugerbaseret wiki, men et fagligt netværk af kommuner og andre offentlige myndigheder samt rådgivere, forskere, boligselskaber, virksomheder, græsrødder og andre interesserede.

Foreningen har til formål at give overblik over byøkologiske aktiviteter i ind- og udland, formidle byøkologisk viden, rådgive gennem brug af kendte metoder og udvikle nye samt at danne forum for netværk, erfaringsudveksling og dialog mellem byøkologiens aktører.

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger blev stiftet i december 2005 som en videreførelse af Foreningen Dansk Byøkologi, der i perioden 1998-2005 fungerede som faglig sparringspartner for Dansk Center for Byøkologi.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer