Bæredygtige Byer™

Berlin: Regnvand skaber byrum

På Potsdamer Platz i Berlin, Tyskland, har man formået at udnytte de æstetiske egenskaber ved vand – uden at lade det gå til spilde. Projektet ’Urban Waterscape’ forener regnvandsopsamling og rekreativt byrum og viser, hvordan brug af regnvand kan gavne fremtidens storbyer under klimaforandringerne. Idéen er, at det nedfaldne vand skal anvendes på stedet.

ModelPotsdamerPlatz1
Model over regnvandsopsamlingen på Potsdamer Platz., illustration: Atelier Dreiseitl ©

På Potsdamer Platz bliver regnvand til et vandspejl og kanalanlæg i det åbne byrum, der har medvirket til at gøre pladsen til en af Berlins største turistattraktioner. På den måde kombineres rekreativt byrum og bæredygtig planlægning. Sidegevinsten er, at vandforbrug og miljøspørgsmål bliver mere nærværende for byens indbyggere og turister.

Lidt over halvdelen af regnvandet bruges til kunstvanding, bassin- og kanalanlæg i området, mens den resterende del anvendes inden i bygningerne til toiletskyl og brandslukningssystemer. I tilfælde af voldsomt regnvejr er der bygget fem underjordiske cisterner til opsamling. Herfra løber det langsomt ud i anlagte kanalsystemer på den sydlige side af bygningskomplekset. Integreret i processen er biotoper, planter med rensende effekt, der filtrerer og cirkulerer vandet.

Potsdamer Platz, foto venligst udlånt af Atelier Dreiseitl

'Urban Waterscape', designet af Atelier Dreiseitl er, ligesom mange andre "grønne" løsninger i det centrale Berlin, opstået af både holdninger og nødvendighed. Med byens enorme byggeaktivitet, ville hverken forsyningsselskaberne eller infrastrukturen kunne følge med, hvis ikke man tænkte i nye baner.

"Hvilke elementer skal der til for at at planlægge et åbent byrum, der kan komme både det urbane design og brugerne til gode, og samtidig opfylde bæredygtige målsætninger?" Atelier Dreiseitl

Idéen bag 'Urban Waterscape' er, at regnvandet skal blive på det sted, hvor det falder. Det gør man ved, at omkring 23.000 m3 regnvand årligt opsamles fra tagene af nitten bygninger i området. Ca. 60 % af tagene er plantet til med græs, der sørger for, at en del af vandet fordamper, mens resten lagres. De grønne tage betyder også, at temperaturen i bygningerne reduceres i sommerperioden, så man sparer energiforbrug til nedkøling.

Klimaforandringerne betyder periodevis flere og kraftigere regnbyger og derfor et øget pres på byernes kloaker og større risiko for forurenet vand. Under genopbygningen af Potsdamer Platz måtte man også tage højde for, at jorden i området ikke kunne optage de store mængder nedbør. Derfor blev det nødvendigt at udvikle nye effektive og miljømæssigt holdbare løsninger.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer