Bæredygtige Byer™

Brooklyn: Park renser vand til kanalen

I Brooklyn NYC har man gennem integreret design skabt en park som renser regnvand fra de omkringliggende veje før det løber ned i Gowanus kanalen. Derved skaber man foruden en renere flod også et nyt attraktivt grønt område til fri afbenyttelse for byens borgere.

dlandstudio_scj_100211_TOP
Sponge Park (rendering). Foto: venligst udlånt af dlandstudio, NYC

Parken fungerer som en svamp, deraf navnet Sponge Park. Parken 'suger' overfladevand fra de omkringliggende befæstede arealer, renser det og leder det derefter ud i kanalen, som parken grænser op til. Gowanus kanalen blev anlagt i 1881 som færdselsåre for at få fragt ind til fabrikkerne i området. Kanalen har altid været meget forurenet og har de sidste mange år fungeret som afløb for fabrikkernes forurenede vand. I dag er området omkring kanalen tæt bebygget i et mix bestående af 14 ha boligområde, 47 ha industri og 16 ha erhverv. Med den tætte bebyggelse er der imidlertid kommet øget pres på kloaknettet og de befæstede arealer gør det vanskeligt for vandet at sive ned i undergrunden.

Derfor vil Brooklyn's bystyre stoppe for forureningen af kanalen og samtidig give borgerne et nyt attraktivt uderum for rekreation og bevægelse. Projekt Sponge Park blev søsat og arkitekterne dlandstudio står bag parkens fysiske design. Med sine 4.5 ha samler parken vand fra det 130 ha store areal, renser det og leder det videre. Som så mange andre steder i verden er Brooklyn's kloaknet konstrueret på en måde hvor regnvand og spildevand bliver blandet. Når det regner meget løber vandet ud i kanalen i stedet for at løbe til rensningsanlægget fordi der i forvejen løber for meget vand til dér. Der er nu så meget belastning på systemet at spildevandet løber over med jævne mellemrum. Det er netop den problematik som Sponge Park skal afhjælpe.

Rendering. Venligst udlånt af dlandstudio

"The key to improvement of the canal is the improvement of the water. If that isn't carried out first it puts a cap on what can be done there." - John Muir, Gowanus Canal Conservancy

Når det regner ledes regnvandet fra den omkringliggende bebyggelse ned til Sponge Park og uden om kloaksystemet. Parken er sådan indrettet, at den kan håndtere to typer regnskyl: hverdagsregn og kraftige regnskyl. Når det regner med normal styrke løber vandet ned i en grøft med et filter i parkens jordlag, for derefter at løbe ud i floden. Når det regner voldsomt, løber noget af vandet i grøften langs parken og ud på et grønt areal ved kanalens udmunding. Her bliver vandet filtreret gennem jorden og derefter ud i bugten hvor vandet fra kanalen ligeledes ender. Før projektet kan påbegyndes, skal kanalen og området omkring renses for giftstoffer og skadelige bakterier. Det 'sugende' underlag af jord skal naturligvis være helt rent førend det kan rense forurenet vand.  

Undersøgelser foretaget af United States Environmental Protection Agency har sikret midler til at igangsætte en gennemgribende rensning af jorden. Midlerne skal dog også bruges på at stoppe forureningen præventivt ved at gøre industriernes produktioner mere miljøvenlige. Projektet første fase skulle have være sat i gang i 2010, men er blevet udskudt af forskellige årsager. Blandt andet har rensningen af jorden taget længere tid end forventet. Og de mange virksomheder omkring kanalen er desværre ikke alle lige interesserede i at indfri de skærpede miljøkrav som projektet indebærer. Men samtidig med denne modvilje, har en betydningsfuld bygherre netop foreslået at bygge 480 boliger tæt på kanalen i forbindelse med det nye grønne kanal-område. Desværre kan det først lade sig gøre når  virksomhederne accepterer betingelserne og når kanalen er renset.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer