Bæredygtige Byer™

Enschede: Regnvand som ressource

I kølvandet på klimaforandringerne vil vi opleve mere ekstremt vejr. Oversvømmede bykvarterer er blot et scenario. I Enschede, Holland, har man anvendt landskabsbaseret afvanding som en integreret del af planlægningen og udviklingen af boligkvarteret Ruwenbos.

Wadis_2002_Enschede_Stad.nl
Wadi in Ruwenbos, photo Enschede_Stad.nl

I 1994 begyndte planlægningen og udviklingen af boligområdet Ruwenbos i Enschede. Kommunen ønskede at skabe et bæredygtigt område på alle fronter: Håndteringen af regnvand og brugen af det grønne var en central del af boligprojekteringen, der skulle følge bæredygtige DUBO-keur® bygningsprincipper.

Den helhedsorienterede planlægningstilgang var ny for Enschede Kommune. Af samme årsag havde planlæggeren og vandeksperten, der var ansvarlige for projektet, totalt frie hænder i forhold til at udforme områdets masterplan. Resultatet blev en 'fingerplan' med blå-grønne fingre (økologiske zoner), der folder sig ind i grå fingre (veje). De 400 boliger i Ruwenbos er udformet som en haveby, der tager hensyn til eksisterende træer i området og terrænet.

Foto Stephan Pauleit(1)

Alt overfladevand fra befæstede områder og tage i Ruwenbos bliver transporteret via åbne trug til et separeret system bestående af tre 'wadier', der løber gennem området. En wadi er en u-formet grøn grøft med et drænelement nedenunder, som opsamler regnvand og muliggør nedsivning. Vandet i wadierne kan lagres til et niveau på cirka 0,25 meter - et niveau, der kun overskrides en gang hvert andet år. Overløb ledes til et forsinkelsesbassin i områdets sydlige del, der bruges til rekreative formål af beboerne.

Wadierne i Ruwenbos var de første i Holland. Da de blev lavet, var der derfor ingen erfaringer med udformningen og hvordan de fungerede. Dette resulterede i en 300 % overdimensionering. Systemet er meget vellidt blandt områdets beboere. Det eneste problem er tilstopning af wadierne ved løvfald, som forsinker nedsivningsprocessen. Så fra tid til anden må beboerne ud og fjerne blade i wadierne manuelt.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer