Bæredygtige Byer™

Jamshedpur: Regnvandsopsamling forebygger vandmangel

I Jamshedpur, Indien, går industriel produktion, vandbesparelser og miljøbevidsthed hånd i hånd. I en by, der er opstået om og administreret 100 % af stålvirksomheden Tata Steel, er vandbesparelser vigtige, da byens industriproduktion kræver meget vand. Knappe grundvandsressourcer og en uensartet mængde årlig nedbør betyder, at der er særlig fokus på at skabe regnvandsopsamlingssystemer. Jamshedpur er kendt for sine miljøtiltag, ikke bare i Indien, men i hele verden. Byen er en del af FN’s Global Compact Cities Pilot Programme.

jubilee_Park_lake_Jamshedpur_oct_2_6_2007_by_Keki_Malegamwala1_flickr_MK_B
Jubilee Park lake i Jamshedpur, 26. oktober 2007, Af Keki Malegamwala, Flickr, Creative Commons

Jamshedpur er et bevis på visionerne bag den første private jern- og stålvirksomhed i Indien, Tata Steel. Det er en nøje planlagt industriby med grønne gader, offentlige parker og store områder tilegnet sport. Det er også den eneste by i Indien uden et bystyre. Tata Steel har siden etableringen af byen i 1919 påtaget sig det fulde ansvar for bevaring og vedligeholdelse af byen, en helt unik situation, også udenfor Indiens grænser.

Vandet, der bruges i industrien og i de lokale husholdninger, trækkes fra omkringliggende floder og fra et kunstigt vandreservoir, Dimna Lake, 13 kilometer fra Jamshedpur. Tata Steel skabte Dimna Lake i 1970´erne for at have en nødforsyning til byen og virksomhederne, specielt i dårlige monsunår, hvor nedbørsmængderne er utilstrækkelige. Tre større drænrør, der leder regnvand og overfladevand fra nærliggende landsbyer, er med til at forsyne Dimna Lake med vand.

JUSCO (Jamshedpur Utilities and Services Co. Ltd.) er navnet på den Tata administration, der vedligeholder de offentlige faciliteter i Jamshedpur. Håndtering af vand og spildevand er JUSCO's primære fokusområde med regnvandsopsamling som en af de væsentligste metoder til at afbøde vandmangel. Som følge af et faldende grundvandsspejl og et stigende pres på vandforsyningen har JUSCO implementeret forskellige regnvandsopsamlingssystemer i Jamshedpur i lokale skoler, beboelsesområder og boligkomplekser.

 Broad roads with Trees all along the road_MK C

Regnvandsopsamling er et enkel og billigt system til vandbesparelser: Regnvand fra hustage ledes via nedløbsrør til underjordiske kamre, hvor det opsamles sammen med regnvand fra jorden. Fra opsamlingskamrene pumpes vandet op til regnvandstanke på hustagene, der holdes adskilt fra drikkevandstankene. Det indsamlede regnvand bruges til toiletskyl, vanding af haver og grønne anlæg samt bilvask, hvilket sparer store mængder drikkevand.

JUSCO kører endvidere offentlige bevidsthedskampagner om vand og vandforbrug; Udstillinger og mediekampagner, vandseminar på World Water Day, quizzer og videnskabelige tests om vand i skolerne samt seminarer og workshops for byens borgere er nogle af de tiltag, organisationen iværksætter for at højne folks bevidsthed om vandbesparelser og regnvandsopsamling.

Jamshedpur blev internationalt kendt, da byen i 2004 vandt FN's Global Compact City pris. I april 2008 blev JUSCO endvidere tildelt to ærefulde priser for byens inspirerende vandhåndtering. En af priserne kaldte Tata organisationen i Jamshedpur for "en af de mest effektive serviceleverandører indenfor vand på det indiske subkontinent."

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer