Bæredygtige Byer™

København: Fra kloak til havnebad

I København har mange års investeringer i kloaksystemet revitaliseret havnen. Den forbedrede vandkvalitet tilskrives især den meget reducerede belastning med kloakoverløb under regnvejr. Denne case fokuserer på, hvordan kommunale strategier og investeringer i en rensning af havnen har resulteret i en så høj vandkvalitet, at det nu er muligt at bade i havnen. I 2002 åbnede det offentlige havnebad på Islands Brygge. I dag er det en af byens iøjnefaldende oaser, som er med til at cementere Københavns position som en ren og bæredygtig storby.

BAD_10__PHOTO_ESBEN_BRUUN_MK_B_2
Københavns Havnebad ved Islands Brygge, foto Esben Bruun, venligst udlånt af PLOT

Vandkvaliteten i Københavns havn har gennem tiden været stærkt påvirket af spildevandsudledninger fra husholdninger og industrielle virksomheder. Kloakudløb, alger, industriaffald og oliespild fra kommerciel skibsfragt har været nogle af de væsentligste årsager til forureningen. 

I 1995 var der 93 overløbskanaler, der førte spildevand ud i Københavns havn og de tilstødende kystområder. Siden da har Københavns Kommune bygget regnvandsreservoirer og lagt ekstra vandledninger, der er i stand til at opsamle afløbsvand, indtil der igen er plads i kloaksystemet. Dette har resulteret i lukningen af 55 overløbskanaler. I dag bliver spildevand indeholdende kolibakterier og andre forurenede elementer kun ledt ud i havnen ved meget kraftig nedbør.

PLOT BAD 01 SHOPPED PHOTO CASPER DALHOFF_MK C(4)

Mange års kommunale investeringer i en modernisering af afløbssystemet og en udvidelse og modernisering af byens spildevandsanlæg, så næringsstoffer og tungmetaller fjernes fra det udledte vand, har resulteret i en revitalisering af Københavns havn. I 2002 åbnede det første offentlige havnebad på Islands Brygge. Som nogle af de eneste storbybeboere i Europa kan københavnere i dag bade i deres havn uden sundhedsmæssig risiko. Et etableret online advarselssystem beregner og monitorerer dagligt vandkvaliteten i havnen. Er der kolibakterier i vandet, lukker Center for Park og Natur, der står for overvågningen, straks byens havnebade.

Vandkvaliteten i Københavns havn er i dag næsten lige så fin som i Øresund. Den fine vandkvalitet og de populære havnebade langs havnefronten er nogle af de elementer, der indgår i byens vision om at blive hovedstaden med det bedste storbymiljø i verden i 2015. 

"It is crucial for people worldwide to understand that water, as well as waste water, is a valuable resource that needs to be handled imaginatively and frugally. 'Waterproofing' our cities require the involvement not just of specialists, but of everyone." Herbert Girardet "CitiesPeoplePlanet" (2008)

Sidst opdateret d. 25. september 2015

Kommentarer