Bæredygtige Byer™

København: Have i højden

På en husgavl på Vesterbro, København, strømmer opsamlet regnvand flere gange dagligt for at skåne kloaksystemet og grundvandet. Gennem naturlige processer sørger en dam foran gavlen af huset for vandrensning. Den lokale anvendelse af regnvand betyder, at intet regnvand fra ejendommen belaster det fælles kloaksystem eller kommunens rensningsanlæg. Et klimatiltag som den vertikale regnvandshave er samtidig et godt eksempel på grøn bygningskunst i højden.

regnvandshave_case_billede2
Felt af kalkmørtel og marmorpuds på husgavlen af Dannebrogsgade, Vesterbro. Billedet er venligst udlånt af ByHaveNetværket.

Den vertikale have på husgavlen af Dannebrogsgade 21 på Otto Krabbes Plads er ByhaveNetværkets bud på en moderne og lokal anvendelse af regnvand. Projektet har været syv år undervejs, men står i dag som et eksempel på en velfungerende bæredygtige byløsning skabt i samarbejde med Københavns Kommune.

På husgavlen er det ukurante murværk af genbrugssten brudt af større blå felter af kalkmørtel og marmorpuds. På de blå felter strømmer der regnvand ned på bestemte tidspunkter af døgnet. Vandet pumpes op til den øverste del af de blå felter fra en 12 m3 stor vandtank, der er placeret under gavlens belægning. Vandgennemstrømningen er afhængig af vejrforhold og hvor meget vand, der er opsamlet i tanken. Vandet løber fra fladerne ned i en dam, der fungerer som et simpelt vandrensningsanlæg. Siv og perlegrus filtrerer vandet for partikler, og dammens planter optager regnvandets næringsstoffer.

regnvandshave midterbillede1

Overskydende vand fra dammen løber tilbage i den underjordiske vandtank, hvorfra et nedsivningsdræn bestående af 12 kassetter tillader det filtrerede regnvand at sive ned til grundvandet. Recirkuleringen af vandet på gavlen og i dammen betyder samtidig, at meget fordamper, inden det når sivedrænet. Tilsammen bevirker fordampning og sivedræn, at intet vand ledes ud i det københavnske kloaksystem eller til lokale rensningsanlæg. Projektet er på den måde et velfungerende eksempel på lokal anvendelse af regnvand (LAR).

Den lokale anvendelse af regnvand er et nødvendigt tiltag i Danmark, hvor regnvand traditionelt ledes direkte i kloaksystemet. Med de forventede klimaforandringer er det tvivlsomt, om kloakkernes kapacitet vil være tilstrækkelig til at aflede fremtidens regnmængder. Tiltag som den vertikale regnvandshave åbner op for en ny vandanvendelse og -håndtering, hvor man tilpasser eksisterende byrum og boligmasse til de nye vejrforhold.

Udover den vertikale haves effektive afledning af regnvand forskønner haven også byrummet. I havens murværk er der dannet hulrum til byens fugle, og øverst på gavlen er der indmuret redekasser til mursejlere. Der skabes mulighed for at slyngplanter kan vokse op ad gavlen og sjældne murplanter er plantet i hulrummene. Den grønne del af den vertikale have udvikles med tiden, når murværket indtages af planter og dyreliv og står som en livlig kontrast til byens mere traditionelle og ensartede husfacader. Husgavlen på Vesterbro udgør med sine forskellige funktioner et godt eksempel på multifunktionel vertikal bygningskunst.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer