Bæredygtige Byer™

Salisbury, Adelaide: Opsamling af regnvand fastholder lokale jobs

Staten South Australia oplever i stigende grad sæsonbestemte tørkeperioder. Den mindskede nedbør har gjort vandforsyning og afskaffelse af spildevand dyrere for industrielle producenter. For at sikre lokale jobs i uldindustrien, der bruger store mængder vand, har byen Salisbury investeret i rentable vandforsyningsløsninger samt etablering af vådområder, som forbedrer naturen og vandmiljøet omkring byen.

Australian_fire_danger_5_Feb_2007_By_OzBex_MK_B_3
Australsk skilt om brandfare, 5. februar 2007, Af OzBex, Flickr, Creative Commons

Siden starten af 1990'erne har byen Salisbury, South Australia, været kendt som et eksempel til efterfølgelse indenfor regnvandshåndtering og vandbesparelse. Etableringen af regnvandsopsamlingsanlæg og vådområder, der renser regnvand via en naturlig proces, har været Salisbury's hovedstrategi til at skaffe billigere vand til lokale virksomheder og beskytte den omgivende natur og kystlinie.

I 1999 overvejede Australien's største uldproducent G.H. Mitchell & Sons at outsource cirka 700 lokale arbejdspladser i uldindustrien på grund af stigende udgifter til vandforsyning og spildevandshåndtering. Alene dét at vaske ulden kræver årligt 1100 mio. liter vand, der under processen genererer store mængder spildevand og slam. En forhandling mellem bystyret i Salisbury og ledelsen af firmaet resulterede i etableringen af The Parafield Stormwater Facility, der opsamler og filtrerer regnvand til brug i industriel produktion. Det billigere vand, som kan tappes fra dette anlæg betød, at de lokale jobs hos G.H. Mitchell & Son var sikret.


Line drop_July 2, 2007 by diongillard_MK C(1)


Parafield-anlægget leder regnvand via en dæmning i hovedafløbet til et 50 mio. liter opbevaringsbassin. Det pumpes herefter til et andet bassin, hvorfra det bevæger sig mod et 20.000 m² område med tagrør, der filtrerer vandet. Systemet er skabt til at opbevare regnvand i cirka 10 dage for at sikre den optimale rensningseffekt. Anlægget er i stand til at fjerne op til 90 % kvælstof og fosfor i vandet. Det behandlede vand bruges herefter til industriproduktion og kunstvanding.

Et netværk af 36 vådområder er blevet etableret for at nedsætte tempoet på regnvandets afstrømning. Vådområderne er konstrueret så både større stykker affald bliver opsamlet og fjernet, samtidig med at forureningen i vandet filtreres gennem sten, sand og vegetation - og betyder at vandet er rent inden det ledes ud i havet.

Nogle af Salisbury's vådområder er blevet konstrueret til at opsamle regnvand fra byområder i en underjordisk vandtank - et såkaldt ASR system - der sikrer en konstant vandforsyning selv i tørkeperioder. Udover at vådområder udgør en rentabel og bæredygtig løsning på håndtering og brug af regnvand, spiller vådområder endvidere en vigtig rolle i forhold til at forbedre den omkringliggende natur og den rekreative værdi af naturen og kystlinien omkring Salisbury.

"The major showcase is our network of wetlands that filter and cleanse storm water, in many cases for aquifer storage and recovery (ASR), while enhancing urban landscapes, creating habitat diversity and recreational amenity."
The City of Salisbury (2008)
 
"The urban water crisis can only be met by changes in management and governance that lead to more sustainable use of the shared resource." World Water Assessment Programme (2003)

 
Læs mere:

>> Jamshedpur: Regnvandsopsamling forebygger vandmangel
>> Enschede: Regnvand som ressource

>> Portland, Oregon: Afledning af regnvand i byer

>> Berlin: Regnvand skaber byrum

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer