Bæredygtige Byer™

Seattle: Vand skaber bedre byrum

Seattle i staten Washington, USA, har et stort behov for offentlige byrum, som kan gøre byen fodgængervenlig, bæredygtig og bidrage til et godt bymiljø. Blue Ring strategien fra 2002 er en 100 års vision og en 10 års implementeringsstrategi. Idéen er at forbinde eksisterende byrum i den centrale del af byen med vand som det strukturerende princip. Det gælder både det vand, der geografisk definerer Seattle og det regnfulde klima, som byen er kendt for.

iStock_Seattle_000004902394Medium__MK_B
Seattle, iStock

Et udbygget system af offentlige byrum er en integreret del af en bæredygtig by. Et veltilrettelagt system af mødesteder, grønne gader og en tilgængelig havnefront skaber et fodgængervenligt bymiljø med reduceret CO²-udledning som følge af en nedgang i biltrafik. Endvidere vil en stigning i antallet af grønne områder og ubefæstede overflader i byen bidrage til en øget fordampning og nedsivning af vand.

I dag er der mange begrænsninger i forhold til at skabe store byparker som dem, der karakteriserer byer fra det 19. og 20. århundrede. Høje grundpriser og den eksisterende bygningsmasse gør det vanskeligt at samle store sammenhængende arealer, der kan bruges til offentlige byrum. The Blue Ring foreslår i stedet at forbinde eksisterende og fremtidige byrum ved at bringe folk til vandet og sætte fokus på byens tre afvandingsområder, der flyder til Lake Union, Lake Washington og Stillehavet.

Strategien koordinerer en lang række planer, private initiativer og større byudviklingsprojekter. Ved at bruge udvalgte gader som bykorridorer til forstæderne knytter The Blue Ring sig til den amerikanske landskabsarkitekt John Charles Olmsted's Green Ring (træer og parker), som er blevet implementeret i Seattle siden 1903.


 Blue ring, venligst udlånt af Mithun Architects


Store dele af The Blue Ring strategien har til formål at skabe alternativer til de fysiske barrierer, der er mellem byens forskellige centrale kvarterer. Motorvejene I-5 og Alaskan Way Viaduct er to af de væsentligste barrierer, der adskiller byen fra adgangen til havnefronten. Forbedringer af kystlinien ved to områder i The Blue Ring - byens havnefront og South Lake Union Park - vil give folk direkte adgang til vandet. De største udfordringer vil være at få lagt trafikken på I-5 og Alaskan Way Viaduct ned under jorden samt skabe en tilgængelig og levende havnefront.

I december 2004 vurderede Washington stat, Seattle by og den føderale motorvejsadministration en række alternativer til at erstatte The Alaskan Way Viaduct og pegede på en motorvejstunnel langs havnefronten som det foretrukne alternativ. Tunnelløsningen ligger til grund for de planlægningsforslag til omdannelse af byens havnefront, som blev lanceret i kommunens Central Waterfront Concept Plan fra 2006 og den detaljerede masterplanlægning, der finder sted i 2008.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer