Bæredygtige Byer™

Singapore: Aktivt liv ved rent vand

Singapores ambitiøse ABC-plan for bæredygtig vandhåndtering omfatter renere vand, regnvandshåndtering og rekreative områder. Et af flagskibene er Marina Dæmningen, der forebygger oversvømmelse og tilbyder et grønt byrum med oplevelser. Gennem udvikling af blandt andet regnvandsressourcer sparer man desuden på vandtilførslen fra nabolande.

marina_640
Marina Dæmning (Marina Barrage). Foto venligst udlånt af PUB, Singapores Nationale Vandagentur ©

Singapores Nationale Vandagentur PUB lancerede i 2006 en masterplan kaldet ABC Waters, der står for Active, Beautiful og Clean - aktivt, smukt og rent vand. Ambitionen er at forbedre vandkvalitet, håndtering af regnvand og skabe nye byrum og landskaber fuld af liv, aktivitet og fællesskab i forbindelse med vandet. Planen omfatter over 100 projekter, der sættes i værk over en periode på 10-15 år. Mere end 20 projekter skal stå færdige i 2012.

Ved Singapores havneområde står Marina Dæmningen, et stort spiralformet bygningsværk, der er et af flagskibene i ABC-planen. Byggeriet har tre vigtige funktioner: ferskvandsreservoir, rekreativt byrum og dæmning, som skal forhindre oversvømmelser i det lavtliggende område. Med et opsamlingsområde på 10.000 ha udgør Marina Dæmningen Singapore's største vandreservoir og den, der er tættest integreret i det bymæssige miljø. Bygningen huser desuden et galleri for bæredygtighed, der har til formål at oplyse borgene om vand og miljø via interaktive multimedie udstillinger.

WR_580-lidt farve

Over Marina Kanalen, der har en munding på 350 m, er bygget Marina Dæmningen, som består af ni stålporte, der kan reguleres efter behov. Ud over at skille havvand fra ferskvand fungerer den også som en tidevandsbarriere, som kan modstå højvande. Ved kraftig regn kan de 5 m høje stålporte sænkes og overskydende vand fra beholderen udledes i havet. Marina anlægget har desuden en restaurant, grønt tag og et solcelleanlæg på 1200 m2. Det grønne tag er med til at sænke den indendørs temperatur, så brugen af aircondition reduceres. Solcelleanlægget skaber elektricitet, der supplerer bygningens energitilførsel.

Tyske vandspecialister fra Atelier Dreiseitl, der også har en afdeling i Singapore, har været involveret i udviklingen af flere ABC-vandprojekter, blandt andet Kallang-flodens integrering i byen og de omgivende parker. Projektets arbejde med grænseflader mellem by og natur via inddragelse af bioteknologiske løsninger er helt ny i Singapore, og Atelier Dreiseitl har derfor lavet testområder undervejs i processen.

"(ABC-) projektet handler om at planlægge en hel ø, en kæmpe by og dens vision for fremtiden. Det handler om, at gøre byen mindre afhængige af vandtilførsel fra nabolande. Som tilfældet er nu, har (Singapore) stort behov for vandtilførsel fra Malaysia via pipelines, hvilket er en typisk situation for hvilken som helst storby. Overordnet set er der i fremtiden brug for mere harmoni, partnerskaber samt intelligent og bedre udnyttelse af ressourcer. Med en holistisk tilgang kan de store mængder af tropisk regn, der i øjeblikket løber ud i havet, finde nytte på nye måder. Derfor er Singapore et vigtigt projekt."
Herbert Dreiseitl, Dreiseitl Atelier, Interview i American Society of Landscape Architects

Visionen er, at forvandle hele Singapore til en by af vand og haver. Ved at integrere søer og floder i parker og byrum og skabe aktiviteter som for eksempel vandsport og havefællesskaber vil man gøre byen mere grøn og livlig. Vandagenturet PUB har i den forbindelse udgivet en håndbog med redskaber til brugere og ikke mindst det private erhvervsliv til at bakke op om og udvikle bæredygtige løsninger. 

"… efter at have udviklet en omfattende base af vand-infrastruktur, skal vi nu tage de nye skridt fremad. Vores vandveje og reservoirs bør gøre mere end at opfylde vores vandforbrug. De bør også forbedre vore omgivelser og livsstil. Tidligere har vi beskyttet vores vandressourcer ved at holde folk væk fra dem. Nu vil vi bringe folk tættere på vandet, så de kan nyde og værne om det." - Singapores Premiereminister Lee Hsien Loong, åbningstale, ABC vandprojekt 6.feb. 2007
 


Oprydning af flod fra kano


I august 2009 gik 40 studerende fra Singapore Institute Management (SIM) kanoklub sammen om et oprydningsprojekt af Kallang-floden. Oprydningsprojektet er kanoklubbens første socialt ansvarlige projekt og blev sat i værk for at øge de studerendes bevidsthed om forurening og vandmiljø. Og viljen til frivilligt socialt arbejde er stede. En undersøgelse viser, at 7 ud af 10 studerende er klar til at deltage I frivilligt arbejde, især hvis deres venner også deltager.

De deltagende studerende påpeger, at de egentlig synes det offentlige oprydningsarbejde er effektivt og velfungerende, men at de mange turister i området ikke er tilstrækkelig gode til at overholde reglerne om at bruge skraldespande til deres affald. Oprydningsudflugten forgik i 20-25 kanoer og dækkede et område på ca. 10 km. Det indsamlede affald blev efterfølgende affaldssorteret til genbrug. 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer