Bæredygtige Byer™

Upton: Dræning giver tryg bydel

I Northampton, England, har et landsskabsbaseret dræningssystem været med til at skabe bæredygtig byudvikling i et område, der tidligere kæmpede med oversvømmelser. Den nye bydel Upton gør brug af lokal regnvandshåndtering, grøftesystemer og grønne områder og fokuserer på bløde trafikanter og nærhed til dagligdags behov.

Upton_SUDS_TOPfarve
Upton, venligst udlånt af Homes & Communities Agency

I den Sydvestlige del af Northampton ligger den nye bydel Upton, der er omlagt efter en landskabelig model baseret på lokal regnvandshåndtering og et urbant dræningssystem kaldet SUDS (Sustainable Urban Drainage System). Opgaven er at sikre området mod oversvømmelser og skabe grønne rekreative områder i bydelen. Ved at håndtere regnvandet med respekt for det eksisterende landskab er målet at skabe mere plads til vildt dyreliv og bidrage til større biodiversitet.

Effektiv regnvandshåndtering havde høj prioritet i planlægningen af området, der i 1998 led under oversvømmelser. Strategien er at begrænse og kontrollere de overflader, hvor vandet kan risikere at løbe over. Det gør man gennem grønne tage, rør- og grøftesystemer, forbundne damme og gennemtrængelige belægninger, der begrænser udledningen til det offentlige kloaksystem. Ved hjælp af integreret regnvandsopsamling i boligblokke og bygninger bliver regnvandet brugt i husholdningerne.

Upton_SUDS_midt3-farve

Områdets relative stejle hældning betyder en udfordring i forhold til at skabe opsamlingssteder til vandet. Derfor etablerer man så vidt muligt grøftesystemer parallelt med landskabets højdekonturer, så opsamlingsvolumen og filtreringsarealet maksimeres. Der, hvor det ikke har været muligt, har man i stedet tilpasset vandet til landskabets hældning og placeret intervalvise stemmeværk til at kontrollere mængden af overløb. Dræningen har forbedret områdets herlighedsværdi og skabt flere attraktive grønne opholdsrum for indbyggerne.

Fordi dræningssystemet har været tænkt ind i planlægningen fra starten, er det integreret i alle dele af Upton med blandt andet grønne grøfter langs vejene. Grøfterne er placeret enten i siderne eller midt på vejen alt efter, hvordan vejene ligger i forhold til sollyset, så vandet udsættes for størst mulig fordampning. Grøfterne er forsynet med broer, maksimalt 60 m mellem hver, der er forbundet med en fodgængerovergang for at skabe størst mulighed sikkerhed og kontinuerlig tilgængelighed for bløde trafikanter.

Bydelens tætte koncentration omkring hovedgaderne imødekommer den offentlige transport og gør det muligt for indbyggerne at nå deres daglige behov i gåafstand. Ud over det bæredygtige dræningssystem SUDS rummer Upton en række andre miljøvenlige løsninger såsom solceller til vandopvarmning, jordvarme, bæredygtige byggematerialer, affaldssortering, spildevandsrensning og genbrug af såkaldt gråt vand (spildevand fra den almindelige husholdning, ikke toiletter) til visse formål.

"Upton er et godt eksempel på, hvad der kan opnås ved at øge offentlighedens bevidsthed og opfordre lokale aktører til at hjælpe med at overvinde problemer med dræning på en lokal og bæredygtig måde." - Peter Martin, B&V, Redhill, UK 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014

Kommentarer