Bæredygtige Byer™

Ypenburg: Forstadsfortætning og klimatilpasning

2/3 af Holland var engang havbund. Nu bor der 16 mio. indbyggere på et areal på størrelse med Danmark. Hollænderne har altid arbejdet aktivt med vandet i deres planlægning. Førhen var den primære infrastruktur kanalerne. Nu udvikler man innovative nye boligområder, som tager højde for klimaforandringernes fremtidsudsigter, samtidig med at man arbejder med fortætning af den attraktive boligform, parcelhuset.

Ypenburg_air
Foto: Oversigtsbillede MVRDV

Den nye bydel Ypenburg ligger op ad motorvejen, der forbinder de fire største byer i Holland, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht og Haag. Den primære byudvikling i Holland i disse år sker langs motorvejen - den såkaldte Ringstad. Ypenburg ligger perfekt ift. infrastrukturen, og er derfor et oplagt sted at placere i alt 11.000 boliger. Den overordnede masterplan er designet af Palmboom & van den Bout.

Foto: Rob 't Hart

Den hollandske tegnestue MVRDV har detaljeret masterplanen for området, der tidligere var havbund, derefter eng og mose. Waterwijk hedder bydelen og betyder vanddistrikt frit oversat. Lavtliggende områder er altid en udfordring at udbygge, men MVRDV har  brugt vandet kreativt i designet. Det infrastrukturelle system af kanaler, som man har i Holland, sætter krav til planlægningen. Vandstanden stiger og falder i løbet af året og derfor er der forskelligt pres i kanalerne. Når der er særligt meget pres på, har man brug for ekstra opbevaringsplads til vandet således, at kanalerne ikke flyder over. Et af de steder er Waterwijk i Ypenburg.

MVRDV har udnyttet vandet til at skabe attraktive miljøer mellem boligerne. Men udover at bruge vandet aktivt, så har MVRDV også arbejdet med at gøre bebyggelsen kompakt. Der er taget udgangspunkt i enfamilieshuset men de er sat tæt sammen for at pladsoptimere. Alligevel har MVRDV valgt ikke gået på kompromis med kvaliteten af uderummene - mellem boligerne. Tilgangen til vandet er indarbejdet på forskellig vis omkring de mindre øer, som planen består af. Hver ø er designet af én arkitekt, og det betyder at de hver og en fremstår særegne og unikke.

"Compared to other strategies in this plan Waterwijk strives to create the most intense water-focused environment as a way to increase the attraction of the neighborhood and position it to compete better with others. This approach has been carried out by turning the housing area into an archipelago of islands with houses on them." www.MVRDV.nl

Diversiteten og densiteten i de forskellige boligområder har været i højsædet for arkitekterne. Man har lavet forskel på øerne, for derigennem at lave boliger til en bred gruppe af mennesker. Derfor findes der både attraktive villaer som ligger med vand på tre af siderne og mindre rækkehuse med tilhørende små haver. MVRDV formår at skabe en helhedsorienteret bydel, som er klimatilpasset til de øgede vandmængder, og den sociale dimension er tænkt ind i designet.
 

Sidst opdateret d. 3. december 2014

Kommentarer