Bæredygtige Byer™

Affald og bæredygtige byer

Klik på temaet og læs om affaldshåndtering, sortering, genbrug, begrænsning af affald og offentlig-private aftaler m.m.

garbage cambodia, jparachute, sep 29_MK C

Affald, Cambodia, 29. september 2007, Af jparachute, Flickr, Creative Commons

Fra 1950 til 2000 har verdens økonomiske aktiviteter vokset sig femten gange større. Forbrugersamfundets betydelige vækst over hele kloden har forårsaget en stor stigning i mængden af affald pr. indbygger, og affaldssammensætningen er samtidig blevet langt mere kompleks. I mere end 50 år har vi taget for givet, at vores affald kan brændes eller stoppes ned i jordhuller. Verdens storbyer bruger hovedparten af verdens ressourcer og producerer samtidig langt størstedelen af verdens affald.

I dag er byer ved at løbe tør for affaldsdepoter. Selv når affaldet brændes, kan man ikke hamle op med mængden af skrald, som produceres hver dag. Konventionel bortskaffelse af affald er ikke en bæredygtig løsning. Nye cyklussystemer er blevet til over hele verden, hvor skrald nu betragtes som en genbrugelig ressource, og mange nye jobs er opstået som følge af den nye genbrugsindustri. Kunne man forestille sig en verden helt uden skrald?

Vil vi i fremtiden opleve en efterspørgsel på produkter, som enten er lavet udelukkende af genbrugelige materialer (der ikke taber kvalitet under genbrugsprocessen, som f.eks. papir gør) eller som er lavet af biologiske næringsstoffer, således at nedbrydningen kan ske uden at afgive syntetiske materialer eller toksiner? Som verden ser ud i dag har vi stadig et stykke vej, før etableringen af helt bæredygtige affaldssystemer er en realitet.

Spørgsmålet er, hvordan vi skaber byer med et mere cyklisk syn på affald? Vi ser på mulighederne for at benytte bæredygtig affaldshåndtering i byer ved at udvælge cases om byer, der allerede arbejder aktivt med spørgsmålet.

Vi har udvalgt en række teknologier og metoder i forhold til affaldshåndtering, som vi finder relevante i forbindelse med en bæredygtig byplanlægning. Databasen vil udfolde sig omkring disse teknologier og metoder: Gaderengøring, affaldsopsamling og transport, jordopfyldning, afbrænding og genbrug.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014