Bæredygtige Byer™

Anthony Giddens: The politics of climate change

Anthony Giddens fortæller i dette interview om sin nye bog ”The Politics of Climate Change” (Klimaforandringernes politik, da.). Hans hovedpointe er, at vi har brug for at styrke samarbejdet og den politiske ledelse for at løse klimaspørgsmålet. Det betyder, at vi skal skabe omfattende og langsigtede politiske investeringer, der kan organisere grøn teknologi og mere beboelige lokalsamfund. Han understreger vigtigheden af en positiv og motiverende politik, der gør det muligt for folk at relatere til klimaforandringerne og handle efter det.

Q: Hvad er hovedbudskabet i din bog?
Det centrale er, at klimaforandringerne er et politisk spørgsmål, der adskiller sig afgørende fra ethvert andet spørgsmål, vi har været nødt til at forholde os til tidligere, fordi det primært er et spørgsmål om fremtidens risici. Det er meget vanskeligt for almindelige borgere at forholde sig til en abstrakt fremtidig risiko, som ikke lige nu og her har indvirkning på deres hverdag. Og når forandringerne bliver synlige i deres liv, er det for sent at handle.
De fleste mennesker skubber klimaforandringerne ud af deres hverdag. Og politikerne giver store løfter, der ofte er uden reelt indhold eller substans. Man har internationale aftaler, men de forholder sig aldrig til, hvordan den nære fremtid skal se ud. Det er lettere at diskutere, hvad der skal gøres i 2050. Og meget vanskeligt at forholde sig til, hvad vi skal gøre de næste 2-3 år.

Q: Hvordan kan vi gennemføre klimapolitik?
Vi kommer ikke langt ved at skræmme folk. Mennesker finder det meget vanskeligt at forholde sig til et abstrakt begreb om en katastrofe et sted ude i fremtiden. Vi er nødt til at finde mere positive motivation. Vi er nødt til at kigge efter muligheder i stedet for problemer. Vi er nødt til at understrege konkurrencemæssige fordele i stedet for kun at fokusere på de økonomiske omkostninger. Vi har brug for en fortrop af iværksættere, der vil søge at skabe en samklang mellem konkurrencedygtige økonomier og klimavenlige teknologier.
Vi har brug for et nyt aspekt af utopisk tænkning. Vi har brug for delvis tilbagevenden til spekulativ politisk tænkning. Vi bliver nødt til at finde nye former for bæredygtige transportsystemer.

Q: Hvad er industrilandenes rolle?
Industrilandene må tage føringen, for vi ved, at udviklingslandene ikke vil handle med mindre de har et klart eksempel at følge.

Q: Hvordan motiverer vi mennesker til at at forholde sig til klimaforandringerne?
Jeg mener, at en positiv motivation vil være at skifte til en anden form for økonomi - en kulstoffattig økonomi - med en langt højere grad af energisikkerhed. Det er meget lettere for folk at relatere til problemer med energisikkerhed end med klimaforandringer. Vi er også nødt til at udvikle nye former for lokalsamfund og arkitektur. Man er nødt til at have en pakke af forskellige foranstaltninger med eksperimenter og innovative løsninger for at finde ud af, hvad der virker.

Q: Hvad kan byerne gøre?
Der er brug for at det allerede eksisterende samarbejde mellem byerne bliver stærkere. Byerne skal lære af hinanden for at reducere CO2 udledning. Vi får også brug for at eksperimentere med nye former for udvikling.

Q: Hvad er dine personlige håb for fremtiden?
Man kunne håbe på en helt anden økonomisk model baseret på lavudledningsteknologier. Dernæst kunne man håbe på en verden, hvor olie ikke dominerer geopolitikken. Så kunne man skabe en meget bedre livsførelse, der ikke var domineret af endeløs søgen efter velstand og vækst.

Om Anthony Giddens

Anthony_Giddens_193x193 Anthony Giddens anses af mange for at være en af de mest prominente nyere bidragydere inden for sociologi. Han er uddannet fra University of Hull og London School of Economics (LSE). Han har været professor i sociologi på Cambridge Universitet og var fra 1997 til 2003 leder af LSE. Giddens har skrevet adskillige væsentlige bøger, der er oversat til mere end 40 sprog.

Giddens har æresgrader fra mere end 15 universiteter og er medlem af the American Academy of Science og the Chinese Academy of Social Sciences. Han har siddet i bestyrelsen i mange offentlige organisationer inklusiv the Institute of Public Policy Research.

Giddens politiske indflydelse har haft afgørende betydning. Han har været rådgiver for politiske ledere i Asien, Latinamerika og Australien samt USA og Europa. Han var en væsentlig drivkravft i udviklingen af New Labour i England. Det tætte samarbejde med politikere spiller en stor rolle i hans seneste bog 'The Politics of Climate Change' (2009).

Giddens vigtigste publikationer:

  • Modernity and Self-Identity (1991)
  • The Constitution of Society (1984)
     

--------------------------------------------------------------------------------

Interviewet med Anthony Giddens er blevet til i et tæt samarbejde med British Council Denmark

British Council
British Council er Storbritannien's internationale organisation for uddannelsesmuligheder og kulturelle forhold. Organisationen har eksisteret som kulturinstitut i Danmark siden 1945. I de seneste år har der været fokus på tre globale programmer: Interkulturel dialog, kreativ vidensøkonomi og klimaforandringer. British Council Denmark arbejder på specifikke projekter under førnævnte hovedoverskrifter og forsøger at engagere unge mennesker i Denmark til at interesse sig mere for og arbejde med emner som multikulturalisme, klima, kunst og uddannelse.

British Council Denmark har 5 ansatte i hjertet af København, som er en del af et globalt netværk af mere end 200 kontorer i mere end 100 lande. British Council er i tæt kontakt med alle kunsternetværk og kulturinstitutioner i Storbritannien og gør en aktiv indsat for at forbinde dem med lignende grupper i Danmark.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014