Bæredygtige Byer™

Camilla Hedegaard Møller: Ældre er en afgørende del af en levende og tolerant by

Udover fysiske hensyn og tiltag drejer det sig også om at fastholde en hensynsfuld og inkluderende tankegang i udviklingen af vores byer, argumenterer arkitekt MAA Camilla Hedegaard Møller, der er leder og projektansvarlig på tegnestuen Schønherr A/S. Ældre mennesker bør mødes med arkitektonisk kvalitet som alle andre samtidig med, at der i det samme offentlige rum skal være plads til forskellige oplevelser og udfoldelsesmuligheder.

Vi betragter ældre som givende og vigtige medborgere, der er en afgørende del af en levende og tolerant by. Mange ældre bærer vidnesbyrd om byen og hvordan urbane livsformer tidligere har udfoldet sig og de har således konkrete livserfaringer med byens transformation. Disse erfaringer er en kilde til indsigt, potentielle fortællinger og er under alle omstændigheder et respektindgydende faktum.


Hvordan kan der i danske byer gøres mere for at skabe byrum, der er trygge og attraktive for ældre?

Vi tror på vigtigheden af at skabe inkluderende byrum med plads til alle slags borgere. Med inkluderende mener vi, at der i det samme offentlige rum skal være plads til forskellige oplevelser og udfoldelsesmuligheder - naturligvis også ældres særlige behov. I tillæg til at skabe intensive offentlige rum der henvender sig til kroppen og inviterer til fysisk udfoldelse, mener vi at der samtidig skal skabes rum til ro og eftertanke.


Kan man som sådan skelne mellem unge og ældres ønsker og behov for et attraktivt byrum? I så fald hvordan?


I forhold til særligt ældre lægger vi vægt på at tale om ældre mennesker, der bør mødes med arkitektonisk kvalitet som alle andre. Vi tror at mennesker uagtet alder ønsker at kunne være sammen med andre eller alene, være stille eller aktive, opleve naturen og byens intensitet i de offentlige rum. Samtidig ved vi at der med alderen sker fysiske forandringer som kræver særlige hensyn og at f.eks. nedsat mobilitet, syn eller hørelse, samtidig er et livsvilkår for andre mennesker igennem hele livet. At skabe tryghed, tilgængelighed og plads til langsomhed og mange muligheder for pauser er for os at se de vigtigste parametre at tage hensyn til.


Hvad skal arkitekter og byplanlæggere huske på, når der skal designes byrum som motiverer både fysisk svage og stærke ældre til aktivitet og bevægelse?

Mange ældre cykler i byen, hvilket skal understøttes bedst muligt igennem en fortsat udvikling af byernes cykelinfrastruktur og fremme af tryghed på cykelstierne. Samtidig skal byens gulv være tilgængeligt for de der går usikkert, benytter rullestol eller rollator. Det kan fint suppleres med en god belysning i byrummet, der kan skabe tryghed og overblik for de ældre. Endelig er det vigtigt, at der er plads til langsomhed og mange opholdsmuligheder undervejs i byens forløb.


Hvad ser du som de mest lovende initiativer, der kan gøre det at bo og leve i byer for ældre mere attraktivt?


Udover fysiske hensyn og tiltag drejer det sig også om at fastholde en hensynsfuld og inkluderende tankegang i udviklingen af vores byer.

Om Camilla Hedegaard Møller

Camilla_Hedegaard_Moeller_portraet Arkitekt MAA Camilla Hedegaard Møller leder fagområdet planlægning og fungerer som projektansvarlig og facilitator for større strategiske planlægnings- og udviklingsopgaver på tegnestuen Schønherr A/S. Her beskæftiger hun sig bl.a. med temaerne byudvikling, grøn by, landskabsarkitektur og offentlige rum. Endvidere gennemfører hun brugerinddragelsesprocesser på flere af tegnestuens opgaver. Sideløbende med tegnestuearbejdet underviser Camilla på Kunstakademiets Arkitektskole, hvor hun fungerer som vejleder og afgangslærer på kandidatstudiet.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014