Bæredygtige Byer™

Det handler om vores adfærd

Arun Jain beskriver de tre kvaliteter der karakteriserer en bæredygtig by som værende robusthed, balance og stategisk fokus og giver sit bud på hvad de største udfordringer er for byer i dag.

S: Hvilke tre kvaliteter karakteriserer en bæredygtig by?

Robusthed
'Robusthed' handler om, hvordan man kan planlægge for usikkerhed. Der er ikke mange af os, der arbejder med planlægning, som bruger planlægningsmetoder til at forholde os til usikkerhed. Vi planlægger for at undgå usikkerhed, men vi bør i højere grad være åbne overfor usikkerhed, bl.a. den usikkerhed, som klimaforandringerne skaber. Vi skal bruge planlægning til at forholde os til fremtiden, men vi skal også spørge, 'hvis vi ikke kender noget til fremtiden, hvilken by vil jeg så have alligevel?' Det må ikke blive en tvangstanke, at vi skal kunne forudsige fremtiden. I stedet skal vi skabe byer, som kan tilpasse sig over tid. Ved at gøre det, kan vi faktisk bedre forholde os til det ukendte og til usikkerhed.

Balance
'Balance' handler om proportionalitet i forhold til, hvad vi lægger vægt på. Når man f.eks. snakker om infrastruktur, må man forholde sig til om en vej kun tilgodeser biler, eller om der også er tænkt på bløde trafikanter. Skaber vejen en mere kompakt by?

Strategisk fokus
At kunne foretage strategiske prioriteringer er en fortsættelse af 'balance'. Her skal man stille spørgsmålet "Hvis vi kun har så og så meget, hvad skal vi så gøre med det på den bedste måde?" Typisk er der i byplaner mange ønsker om, hvordan ting i bedste fald kan blive, og det kan være et problem. Vi bliver nødt til at sætte mere fokus på spørgsmålet "Hvis der egentligt kun er få ting, der betyder noget for at løfte livskvaliteten i byer, hvad er de så?" Når man har det svar, så skal man prøve at kanalisere så mange ressourcer som muligt for at få de ting realiseret.

S: Hvad ser du som de allerstørste udfordringer for byer i dag?

Vi bliver nødt til at gentænke en række forhold omkring bolig og lokalsamfund. Vores levevis og spørgsmålet om hvad vi har råd til. Spørgsmålet om hvor meget vi egentligt har brug for i forhold til spørgsmålet om hvad vi egentligt har lyst til. Hvis man ser på det her i et metaperspektiv, så er det selvfølgelig tydeligt, at vi ikke har en erstatning for slet ikke at forbruge.

S: Hvad ser du som de mest lovende initiativer, som vil kunne understøtte en mere bæredygtig levevis i byer?

Jeg tror faktisk ikke, at der er så meget, som byer kan gøre på det funktionelle niveau. Men de kan gøre en masse for at positionere sig i forhold til at håndtere de udfordringer, de står over for. Byer er ofte bedre til at reagere end de er til at være proaktive. Jeg har ikke set overbevisende initiativer, der virkelig tager fat om kerneproblemet. I sidste ende er det jo vores adfærd, det handler om - og ikke teknologi. Det handler om at gøre forbruget mere fornuftigt. I mange byer er der selvfølgelig rigtigt gode initiativer, der handler om at gøre mere med mindre og tage miljøhensyn samtidig. Men jeg er overbevist om, at det i sidste ende er vores adfærd og holdning, det handler om. I den sammenhæng er den en udfordring, at vi lever i samfund, hvor vi i højere grad definerer vores livsstil og vores mening med livet ud fra, hvad vi vil have end hvad vi reelt har brug for. 
 

Om Arun Jain

ArunJain_640_0 Arun Jain er arkitekt og har i mere end 25 års arbejdet med byplanlægning, dels som planlægger og rådgiver for byer verden over, og dels forsker. Jain har bl.a. været 'Chief Urban Designer' i Portland (USA), som i dag regnes for en af de førende amerikanske byer mht. bæredygtig byudvikling. Han er tilknyttet University of Oregon og har tidligere undervist på University of Berkeley.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014