Bæredygtige Byer™

Hilmar von Lojewski: En global balance

Hilmar von Lojewski, tidligere planlægger i Berlin og nu i Damaskus, peger på at flere planlæggere og arkitekter må adressere bæredygtighed i de voksende megalopolis-områder på den sydlige halvkugle.

S: Hvilke kvaliteter karakteriserer en bæredygtig by?
"I mine øjne tre egenskaber: Tæthed, nærhed og en blanding af forskellige brugere. Det tog os europæere lang tid, før det gik op for os, at vi har disse funktioner i vores byer og at vi bør forsøge at fastholde dem. I Damaskus, for eksempel, eller i traditionelle syriske byer, har de også disse egenskaber, men de er ved at miste dem.

"Ikke-fysiske egenskaber er også væsentlige. Borgerinddragelse i planlægning, som har stor betydning for bæredygtig byudvikling. Og subsidiaritetsprincippet, der betyder, at byforvaltningen er placeret dér, hvor konsekvenserne af byplanlægningen udspiller sig - i lokalmiljøer og bydele."

S: Hvilke udfordringer er de største for byer rundt om i verden i dag?
"Hvis vi sammenligner antallet af byplanlæggere og arkitekter, der arbejder med bæredygtighed på den nordlige halvkugle med antallet af byplanlæggere og arkitekter pr. indbygger på den sydlige halvkugle, er vi nødt til at erkende, at vi på den nordlige halvkugle sætter utroligt meget arbejde ind på dette område, mens den sydlige halvkugle har en betydelig mangel på kvalificeret arbejdskraft indenfor kommunal administration, ledelse og planlægning. Den primære udfordring er at arbejde for en balance i den globale ekspertise. Vi har brug for flere folk, der arbejder med de voksende megalopolis-områder på den sydlige halvkugle."


S: Hvad ser du som de mest lovende initiativer, der kan gøre det at bo og leve i byer mere bæredygtigt?

Byer uden Slum
"Cities Alliance har et initiativ under overskriften 'Byer uden Slum'. Cities Alliance støtter lande og byer i udviklingen af en statusrapport, der skitserer byernes nuværende situation i henhold til et sæt af udviklingsindikatorer. I mange af de nye vækstøkonomier er der stadig en ret stærk centraliseret regering, som også griber ind på lokalt plan. Gennem rapportens pointer bliver det tydeliggjort, hvilken styrke byerne har og hvor de kan udvikle sig. Et ministerium skal for eksempel vende tilbage til dets oprindelige funktion, nemlig at udpege retningslinjerne for udviklingen, udvikle benchmarks og skabe rammebetingelser for den lokale planlægning og udvikling."

Transport
"For mig at se er det transport, der gør at folk kan bidrage til den urbane økonomi."

Sund livsstil
"Kvaliteten af bl.a. luft, vand, og jord. Mange mennesker i byområder på den sydlige halvkugle har indset, at de lider helbredsproblemer på grund af dårlig luftkvalitet. Jeg tror, vi har brug for en betydelig omlægning af investeringer i byområder fra den nordlige halvkugle til den sydlige halvkugle. Vi er simpelthen nødt til at overvåge det per capita."
 

Om Hilmar von Lojewski

Hilmar-von-Lojewski_193x193_0 Hilmar von Lojewski har i mange år beskæftiget sig med bæredygtig byudvikling og er særlig optaget af de juridiske rammer for byplanlægning og udvikling af økonomier i vækst. Fra 2000 til 2007 fungerede han som leder af byplanlægning og projekter i Berlin. I dag arbejder han for Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) som projektleder af et program for bæredygtig byudvikling i Syrien.

GTZ er en statsejet organisation, som arbejder for at støtte den tyske regering i opfyldelsen af dens internationale udviklingsmål, der fokuserer på kapacitetsudvikling inden for bæredygtige løsninger. Organisationen har nu 15.000 medarbejdere og opererer i 128 lande over hele verden. I Syrien har GTZ arbejdet på at genoplive, modernisere og bevare historiske byer og hjælper den syriske regering med at skabe en strategi for bæredygtig byudvikling.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014