Bæredygtige Byer™

John Whitelegg: Den bæredygtige by er den sunde by

John Whitelegg, professor i bæredygtig transport og bæredygtig udvikling, sætter fokus på, hvordan forandringer i transportsystemer kan føre til en markant forbedring af livskvaliteten i byerne. Vi er nødt til at bevæge os væk fra en verden af metal og beton til en verden med grønne byrum og ren luft, siger han.

S: Hvilke kvaliteter karakteriserer en bæredygtig by?
"Der er nødt til at være et demokratisk element. Folk skal have mulighed for at give udtryk for, hvilken by de ønsker at leve i, hvordan de ønsker at den ser ud og hvordan de synes, den skal udvikle sig over de næste 10, 20 eller 30 år. Meget af dette vil formentlig være sammenfaldende med dét, som eksperter og fagfolk kalder for bæredygtighed. Det kunne for eksempel være en by med mindre støj, en bedre luftkvalitet, meget mindre trafik og bedre byrum, hvor folk kan mødes og snakke i det offentlige rum uden at blive distraheret af støj og affald. Den bæredygtige by er først og fremmest en forbedring af livskvalitet, som kan mærkes i folks hverdagsliv."
 

S: Hvilke udfordringer er de største for byer rundt om i verden i dag?
"Udfordringerne er ofte relateret til, hvordan vi håndterer byudvikling med en voksende befolkning, en større økonomisk aktivitet, mangel på for eksempel rent drikkevand og andre vigtige ressource problemer, som byerne står overfor. Jeg vil mene, at de største udfordringer er at reducere vores enorme ressourceforbrug - metal, beton m.m. - så vi kan reducere vores CO2-udledning i byerne. Vi er nødt til at sætte alt ind på at håndtere problemer relateret til klimaforandringerne."
 

S: Hvad ser du som de mest lovende initiativer, der kan gøre det at bo og leve i byer mere bæredygtigt?
"De ting, der kan og bør gøres i byerne, er en stor mundfuld for politikerne. Det handler blandt andet om at gentænke den måde, vi bruger pladsen på, så byer designes til mennesker og ikke til biler. At vi skaber byer, der er grønne, sunde, rene og rare at opholde sig i. Man kunne for eksempel starte med at opføre boliger uden tilhørende parkeringspladser, reducere antallet af parkeringspladser, lukke og fjerne store veje... Folk vil langsomt vænne sig til det. De vil vænne sig til en mere behagelig, langsommere og sundere livsstil i byerne."
 

Om John Whitelegg

John-Whitelegg_193x193 John Whitelegg er adjungeret professor i bæredygtig transport ved John Moore Universitet i Liverpool og professor i bæredygtig udvikling ved Stockholm Environment Institute på York Universitet. Hans research fokuserer på transport, miljø og bæredygtige transportsystemer og samspillet mellem bæredygtighed og sundhed. Han har i mange år arbejdet på at udvikle og implementere miljøstandarder for byer og er direktør for Eco-Logica Ltd., et transportrådgivningsfirma i Manchester. Han er herudover grundlægger og redaktør af tidsskriftet World Transportation Policy and Practice.

Sidst opdateret d. 21. januar 2014