Bæredygtige Byer™

Pan Haixiao: Økonomisk vitalitet og mindre miljøbelastning

Pan Haixiao, professor i arealforbrug og transportstudier ved Tongji Universitet, Shanghai, diskuterer relationen mellem udvikling og miljøbeskyttelse i Kina. Han forklarer blandt andet, at Kina i overgangen fra en industribaseret til en design- og serviceorienteret økonomi står over for nogle begrænsninger, som den udviklede del af verden ikke kender til.

S: Hvilke kvaliteter karakteriserer en bæredygtig by?
"Bæredygtig byudvikling er først og fremmest, at vi har et land med en vis grad af udvikling, hvor folk kan holde ud at leve i byerne. Økonomisk vitalitet er vigtig. Men med mindre miljøbelastning end tidligere. Også at byer er socialt balancerede, så forskellige sociale grupper får mulighed for at deltage i beslutningsprocesserne."

S: Hvilke udfordringer er de største for byer rundt om i verden i dag?
"Det afhænger meget af den enkelte by og den situation, den befinder sig i. For nogle byer er de største udfordringer transport. For andre det økonomiske. Og for andre igen er det social ulighed.
"I Shanghai's tilfælde handler det om byens funktion som knudepunkt for såvel produktion som serviceindustrien. Derfor arbejder vi planlæggere på projekter, der kan forbedre byens industrihavn, lufthavn og regionale transport - alle tiltag, der skal støtte byens økonomiske aktivitet."

S: Hvad ser du som de mest lovende initiativer, der kan gøre det at bo og leve i byer mere bæredygtigt?
"Da de udviklede lande gennemgik deres udvikling, var ressourceforbrug og miljøbelastning ikke lige så presserende problemer som i dag. Hvis vi ser på kloden som helhed, er der stadig en væsentlig del af verdens befolkning, der ikke kan siges at have en høj livskvalitet. Hvis byer i u-lande gjorde det samme, som byer i de udviklede lande har gjort tidligere, vil det udgøre en kæmpe trussel for hele verden. Den globale miljøpåvirkning og international storpolitik om retten til ressourcer og forbrug er den største udfordring for de mindre udviklede lande og byer i verden."
 

Om Pan Haixiao

Pan-Haixiao_193x193_0 Pan Haixiao er professor i arealforbrug og transportstudier ved Tongji Universitet, Shanghai. Hans forskning dækker emner som transportplanlægning, arealforbrug og masterplaner for byer med et specifikt fokus på Shanghai.

Pan Haixiao har lavet transportplaner for adskillige byer i Kina, blandt andet Yueqing, Linan, Shaoxing og områderne Baoshan New District og Qingpu District i Shanghai. Senest har han været med til at lave transportplanen for Shanghai i forbindelse med EXPO 2010.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014