Bæredygtige Byer™

Peter Newman: Mod den modstandsdygtige by

En bys modstandskraft ligger i udholdenheden og dens evne til at klare sig igennem kriser. Peter Newman opfordrer til, at vi lader os motivere af visionen om, hvor behagelige, retfærdige og modstandsdygtige vores byer kan blive. Vi er nødt til at skabe den næste bølge af innovation.sustainablecities.dk/da/actions/interviews/mathis-wackernagel-menneskets-aftryk-paa-kloden

Peter Newman besvarede Ecotopedias rundspørge via email i Perth i Australien d. 01.08.08

iStock_000004342299Large_MK_B

…Hvilke tre kvaliteter bør karakterisere en bæredygtig by?

En bæredygtig by er en by, der reducerer sit økologiske fodaftryk (ressourceforbrug, arealforbrug og affaldsproduktion), mens den samtidig forbedrer livskvaliteten (sundhed, boligudbud, jobmuligheder og trivsel), siger Peter Newman.

Således er de tre kendetegn for en bæredygtig by at:

 • Byen vedkender sig, at der er reelle grænser for dens økologiske fodaftryk, og at den ikke fortsat kan øge sit forbrug af energi, vand og materialer. Byens visioner og planer skal alle stræbe efter at reducere ressourceforbruget, især af kulstoffer som skal nedbringes med minimum 50% inden 2050.
 • Byen ser innovation inden for økonomi og social udvikling som afgørende, men ikke differentieret fra behovet for at reducere sit menneskelige aftryk på miljøet. Alle tiltag skal gøre mere for mennesker med mindre belastning på kloden. Dette skal betragtes som grundlaget for den nye urbane økonomi; den næste bølge af innovation, ligesom tidligere industrielle bølger er blevet defineret af byers økonomi og infrastruktur.
 • Byen har et styre, der belønner innovation indenfor bæredygtighed og kombinerer bidrag fra erhvervsliv, samfund og regering. Et styre som opmuntrer kreative løsninger, der er hensynsfulde overfor miljøet, og hvor bæredygtighed opnås ved udnyttelse af byens særlige lokale karakteristika og identitet - og som formidler sin viden, så alle andre byer kan lære af det.

 

…Hvilke tre udfordringer står øverst på byernes to-do-liste verden over?

De tre største udfordringer er:

 • At reagere på oliekulminationen. Eftersom olie i dag er afgørende for at byerne 'fungerer', vil alle aspekter af økonomien og samfundet blive berørt og byernes evne til at overleve blive sat på prøve. De udsatte bydele er dem, hvor man er mest afhængig af bilen som transportmiddel, og hvor der stort set ikke findes andre alternativer.
 • At reagere på klimaændringerne. Behovet for at nedsætte CO2-udledningen i energi- og transportsektoren kræver teknologisk nytænkning - også i forhold til, hvordan vi planlægger byer, så de bruger mindre energi.
 • At reagere påbioregionen. Byerne skal gå fra at reducere deres påvirkning af bioregionen til at forbedre den økologisk.

 

...Hvilke er de tre mest lovende initiativer, der vil gøre livet i byerne mere bæredygtigt?

De tre programmer som ville hjælpe med at skabe bæredygtige byer er:

 • En oliekulminations- og klimaændringsstrategi som udførligt beskriver, hvordan forbruget af kul og olie kan nedbringes med 50% inden 2050 - både indenfor byens planlægning samt økonomi- og transportsystem.
 • Et bæredygtige husstande projekt der når ud til alle husholdninger; hvor uddannede øko-coaches skræddersyr løsninger på, hvordan familier kan reducere deres aftryk på miljøet og samtidig forbedre deres sundhed, trivsel og velstand.
 • Et bæredygtige byer show case projekt, som redegør for, hvordan såvel storbycentre som forstadscentre kan transformeres til fodgængerzoner; hvordan TOD-/POD-/GOD-programmer (transport-, fodgænger- og øko-orienteret udvikling) kan skabe områder, hvor biler er unødvendige; hvordan plug-in el-biler (cykler, scootere, golfbiler, busser og biler) kan kobles til vedvarende energi via et Smart Grid, som giver mulighed for 100% grøn energi fra "bilens opbevarings system" ("the vehicle storage system" V2G); hvordan ældre bilafhængige forstæder kan gøres miljøvenlige og fornyes; hvordan øko-landsbyer kan rette op på spredt boligbyggeri i udkanten af byerne; hvordan biodiversiteten kan forbedres i byen og ligeledes med hele regionen.

Peter Newman og medforfatterne Tim Beatley og Heather Boyer udgav bogen "Modstandsdygtige Byer: Reaktionen på Oliekulminationen og Klimaændringerne" i januar 2009 (ifølge Island Press). Bogen går i dybden med de udfordringer, som alle byer i hele verden står over for som følge af oliekulminationen og klimaændringerne.

 

Sustainable Cities bringer her et uddrag fra kapitel 1. [Bogen er udkommet, red.]

"Modstandsdygtigheden i vores personlige liv handler om at holde ud, om at klare den igennem kriser, om indre styrke og et godt fysisk helbred. Modstandsdygtighed nedbrydes af angst, som får os til at gå i panik, formindsker vores indre beslutsomhed og i sidste ende svækker vores kroppe. Modstandsdygtighed er opbygget af håb, som giver os selvtillid og styrke til at stå ansigt til ansigt med kriser. Håb er ikke blind for den mulighed, at alt kan blive værre, men det er et valg vi kan træffe, når vi står over for udfordringer og skal vende udviklingen.

Frygtens byer træffer beslutninger baseret på en kortsigtet og paniklignende tilgang. Håbets byer planlægger langsigtet, hvor hver beslutning er et skridt mod visionen, i håbet om at nogle af skridtene fører til grundlæggende forandringer. Frygtens byer drives af konkurrence som deres eneste drivkraft, mens håbets byer skaber konsensus omkring samarbejde og partnerskab. Frygtens byer ser trusler overalt, mens håbets byer ser potentialet for forbedring i enhver krise - inklusive vor tids overforbrug af fossile brændstoffer.

Denne bog fokuserer på de udfordringer vores storbyer står over for i forhold til at reagere på deres egne voksende aftryk på miljøet og herved betydning for vores uerstattelige naturressourcer. Mens forståelsen for følgevirkningerne af vores nuværende livsstil er vigtig, så bør reaktionen ikke drives af frygten for et miljøkollaps, men af en håbefuld vision om de behagelige, retfærdige, modstandsdygtige steder vores byer kan blive til. Vi ønsker at vise, at der er håb for vores byer.

Bogen har oliekulminationen og klimaændringerne som sit centrale fokus og er rationalet for vores behov for at skabe forandring. Den vil beskrive, hvordan den globale olieproduktion måske allerede er kulmineret, og hvis ikke, så er tæt på at gøre det grundet en kombination af fysiske mangler og politisk kontrol i sårbare regioner.

 

Af alle praktiske grunde skal vi omstille vores byer for at mindske vores afhængighed af olie.

Dette er ikke nogen lille opgave, eftersom olieforbruget i alle verdens byer er steget gennem det meste af det tyvende århundrede, men målet er dog endnu inden for vores rækkevidde. Verdens ledere anerkender klimaændringernes konsekvenser ligeledes med byernes rolle og bevæger sig imod en lovgivning, der pålægger byerne at nedskære deres årlige forbrug af fossile brændstoffer. Dette er ikke længere en spekulativ anmodning, men bliver en politisk og juridisk nødvendighed, som alle byer skal rette sig efter.

Nogle vil mene, at det ikke kræver mere end en simpel teknologisk udvikling at skabe modstandsdygtige byer. Men det kræver også en forandring af vores kulturer, vores økonomier og vores livsstile. Byerne er udtryk for disse faktorer. Hvis de nødvendige ændringer i vores byer ikke er acceptable og realistiske, vil der ske et sammenbrud, da det er menneskene i vores byer, som i sidste ende udfordres. Denne bog forsøger at vise håbet forude ved at beskrive, hvordan vi kan gøre det."

Bogen blev udgivet d. 9. januar, 2009 hos Island Press, Washington, USA. (ifølge Island Press)

About Peter Newman

PeterNewman_key_MK_DPeter Newman is the Professor of Sustainability at Curtin University, Perth, Australia. In 2001-3, Peter directed the production of Western Australia's Sustainability Strategy in the Department of the Premier and Cabinet. It was the first State Sustainability Strategy in the world. In 2004-5, he was a Sustainability Commissioner in Sydney advising the government on planning issues. In 2006/7, he was a Fulbright Senior Scholar at the University of Virginia Charlottesville where he completed two new books, Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Climate Change and Cities as Sustainable Ecosystems. In Perth, Peter is best known for his work in saving, reviving and extending the city's rail system. Peter invented the term 'automobile dependence' to describe how we have created cities where we have to drive everywhere. He has been warning cities about preparing for peak oil since he attended Stanford University during the first oil crisis, 30 years ago. He was a Councillor in the City of Fremantle from 1976-80 where he still lives.

Most important publications:

 • Sustainability and Cities: Overcoming automobile dependence (with J. Kenworthy) 1999
 • Cities as Sustainable Ecosystems: Principles and Practices (with Isabella Jennings) 2008
 • Resilient Cities: Responding to peak oil and climate change (with Timothy Beatley and Heather Boyer) to be published 29 November 2008

 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014