Bæredygtige Byer™

Thomas Sieverts: Skønhed er en forudsætning

Ifølge Thomas Sieverts er skønhed en af de vigtigste ting for en bæredygtig by. Hvis omgivelserne ikke er smukke eller meningsfulde, tager folk ikke hensyn til det og udviklinger derfor ikke nogen ansvarsfølelse.

Hvilke kvaliteter karakteriserer en bæredygtig by?

Skønhed er en af de vigtigste ting for en bæredygtig by. Hvis omgivelserne ikke er smukke eller meningsfulde, tager folk ikke hensyn til det og udviklinger derfor ikke nogen ansvarsfølelse. Ting uden skønhed, glemmer vi. Og ting som ikke fæstner sig til hukommelsen på en positive måde eller i det mindste på en stimulerende måde udvikler vi aldrig et forhold til. 

Så derfor tror jeg at en af forudsætningerne for en bæredygtig by er skønhed. En anden ting er det direkte kropslige og kinæstetiske forhold til deres by hvilket er altafgørende for at sikre folks tilhørsforhold til byen. Den bæredygtige by handler I mindre grad om byens hardware, og i højere grad om adfærd i byen og hvordan folk behandler deres by. Den bæredygtige by har noget at gøre med adfærd, vaner og et simpelt reglsæt til at reningsgive (og uddanne) folk til at handle og agere på en bæredygtig måde.
 

Hvad ser du som de mest lovende initiativer, der kan gøre det at bo og leve i byer mere bæredygtigt?

Der er flere meget lovende projekter - og lovende byer i Tyskland - byer som har formået at gøre bæredygtighed en del af byens kultur og karakter. Freiburg er en af de byer sårligt på grund af byens nye unikke sociale og strukturelle organiseringsformer. Beboerne i de nye byområder fungerer som lokalsamfundets poinerer der går i front når det handler om at tænke og handle på nye (og mere bæredygtige) måder: her sammentænkes miljø, adfærd og livsstil.

Det andet eksempel er byen Tübingen hvor en gruppe borgere har bygget der eget byområde. Ikke kun enfamilie huse, men også større fælles etageejendomme alt ud fra samme koncept. Der er altså flere håbefulde initataitver I Tyskland, men også i Danmark er mange lovende igangværende projekter særligt inden for landbrug og fødevareproduktion. Man kan tænke bæredygtighed på mange måder: I Berlin for eksempel, er der et særligt smukt projekt i gang i Prinsesse Haven, hvor det urbane landbrug foregår urtepotter.
 

Om Thomas Sieverts

TomSieverts1 Thomas Sieverts. (født 1934). Arkitekt, byplanlægger og professor emeritus ved Darmstadt University og er forfatter af den kendte bog "Zwischenstadt" som udkom i slutning af 90erne. Ifølge Sieverts kan landskabsarkitektur løse forvirringen omkring byens mange territorier. Hans teoretiske overvejelser bygger på praktiske erfaringer som konsulent blandt andet i forbindelse med planlægningen IBA Emscher Park og det omkringliggende Emscher Landscape Park.

Han blev først assisterende lektor ved det Tekniske Universitet i Berlin. I 1965 stiftede han "Freie Planungsgruppe Berlin", og han var professor i bydesign ved Hochschule der bildenden Künste i Berlin mellem 1967 og 1970. Han var gæsteprofessor på Graduate School of Design på Harvard University, Cambridge, Massachusetts og fast professor i bydesign ved det Tekniske Universitet I Darmstadt fra 1971 til 1999 og ved The School of Town Planning, Nottingham Universitet, fra 1984 til 1989.

Han har skrevet bogen Zwischenstadt (1997), som først blev oversat og publiceret på engelsk i 2000 med titlen Cities without Cities (Byer uden byer). Bogen belyser spredningen af den kompakte historiske europæiske by og de nye former for by - "urbaniseret landskab" - der opstår sporadisk omkring de tidligere centrale bykerner tværs over hele Europa. Sieverts kalder dette Zwischenstadt, som oversat på dansk til betyder "imellem-byer" og som eksisterer mellem de historiske bykerner og det åbne land. De nye byer eksisterer ifølge Sieverts mellem steder som 'faste' beboelser og steder som 'flydende' ikke-steder. Mellem mindre lokale økonomier og større globale økonomiske systemer.
 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014