Bæredygtige Byer™

William McDonough: Fra produkter til byer

Cradle to Cradle har fået status som en af de store visioner for hvordan vi bekæmper det pres som det moderne liv lægger på miljøet. Cradle to Cradle har bevæget sig fra primært at handle om produkter til også at tage fat i bygninger og byer og stræber i dag efter at blive en global strategi for hvordan vi forbedrer kloden i fremtiden.

I dette interview fortæller William McDonough om Cradle to Cradle ideen fra produkter til byer

Cradle to Cradle har i de senere år fået massiv opmærksomhed. Ikke mindst på grund af visionen om, hvordan vi kan skabe en fremtid uden de massive ødelæggelser af naturen som vores nuværende forbrug medfører. Mange arkitekter, designere, byplanlæggere og politikere ser nye muligheder i at skabe produkter, bygninger og byer, som kan forbedre i stedet for at underminere vores fremtid.

Overordnet er ideen bag Cradle to Cradle at designe produkter, så de ved slutningen af deres levetid kan skilles ad og blive til enten biologiske eller tekniske næringsstoffer. Biologiske næringsstoffer er dem, der efterfølgende kan indgå i ny produktion eller komposteres. Tekniske næringsstoffer er ikke-komposterbare materialer, der kan cirkulere uendeligt inden for lukkede industrielle kredsløb, uden at de får en dårligere kvalitet eller forurener, når de bliver til nye produkter. Heri ligger at produktionsprocessen indebærer brug af vedvarende energi, rent vand og gode sociale vilkår.

"Cradle to Cradle konceptet betyder i sidste ende, at alt skal ses som næringsstoffer og med en omvendt logistik, at det er drevet af vedvarende energi, at vandet er rent og at menneskene bliver behandlet retfærdigt i processen." (William McDonough) [egen oversættelse]

En sådan fremgangsmåde giver et certificeret Cradle to Cradle produkt. Certificeringen handler først og fremmest om intentioner. Om at arbejde med en bevidst plan for produktet, bygningen eller byen og derefter arbejde hen imod at implementere det fuldt ud. Det siger sig selv, at Cradle to Cradle principperne stiger i kompleksitet jo højere skalaniveauet er. Det betyder, at detaljeringsgraden er størst i forhold til Cradle to Cradle produkter, mere generelle på bygningsniveau og bevæger sig over mod mere overordnede principper, når det gælder byer.

 

Bygninger og byer


Cradle to Cradle bygninger hædres via en pris for nogle af bygningens kvaliteter og karakteristika. Eksempelvis kan bygningens vinduer være ejet af fabrikanten, som har ansvaret for, at vinduerne efter endt levetid bliver korrekt behandlet og går tilbage i naturens kredsløb. På byniveau handler det om at lægge et lag af bæredygtige strategier henover noget eksisterende by. Eksempler på dette kan findes i bl.a. Liuzhou, Kina eller Almere, Holland. I disse byer har en af strategierne været et fokus på, at affaldssystemer skal ses som næringsstoffer. Planer for affaldshåndtering tager udgangspunkt i ordninger for udnyttelse og nytteværdien af næringsstoffer. Cradle to Cradle handler dermed også om at bruge et nyt sprog, om at se muligheder og nytteværdi i stedet for begrænsninger og problemer.

"Det mest interessante projekt for os var byen Liuzhou i Kina. Vi designede ikke i sig selv en hel by, det vi lavede var overordnede bæredygtige strategier." (William McDonough)[egen oversættelse]

At Cradle to Cradle bygninger og byer handler mere om overordnede principper betyder ikke nødvendigvis lavere ambitioner. Der er højere forventninger til, hvad bygninger og byer skal give tilbage til naturen. Bygninger og byer skal være fotosyntetiske, de skal skabe energi eller ilt. Det er en grundlæggende forskel for byplanlægningen og det ændrer grundlæggende arkitekturen. Det ændrer den måde, vi skaber byer og bygninger på.

 

Cradle to Cradle globalt


Lige nu er ambitionen at udbrede Cradle to Cradle globalt. Der arbejdes i øjeblikket på at skabe et non-profit institut i Californien, som skal stå for Cradle to Cradle certificeringen. Ønsket er at skabe et sted, hvor regeringer og offentlig myndigheder fra mange lande er med til at uddele Cradle to cradle certificeringer og dermed skabe en global certificeringsstrategi. Regeringen i Californien har allerede taget et afgørende skridt hen imod en Cradle to Cradle økonomi via et grønt kemikalieinitiativ, der specificerer, hvordan virksomheder kan producere uden at ødelægge miljøet.
 

Om William McDonough

William McDonough_high William McDonough er en international kendt arkitekt og designer som har fået tildelt tre U.S. presidential awards: the Presidential Award for Sustainable Development (1996), the National Design Award (2004); and the Presidential Green Chemistry Challenge Award (2003).

McDonough har grundlagt det internationale anerkendte arkitekt og design firma: William McDonough Partners, Architecture and Community Design, som arbejder med at skabe økologisk, social og økonomisk intelligent arkitektur og planlægning I hele verden.

Sammen med den tyske kemiker Michael Braungart har han startet McDonough Braungart Design Chemistry (MBDC), som burger den omfattende Cradle to Cradle design protokol til kemisk benchmarking, supply-chain integration, energi og materiale vurdering, clean-production kvalifikation, samt bæredygtig problemløsning og optimering.

Vigtigste publikationer:

  • Cradle to Cradle: Remaking the Way We Make Things (med Michael Braungart) North Point Press, 2002
  • Buildings Like Trees, Cities Like Forests (med Michael Braungart) The Catalog of the Future: Pearson Press, 2002
  • Something Lived, Something Dreamed: Urban Design and the American West: Red Butte Press, 2004

 

Sidst opdateret d. 21. januar 2014