Bæredygtige Byer™

Temaer

Bæredygtighed favner ikke ét tema, men mange temaer, som alle knytter sig til byen og den bæredygtige udvikling heraf.

Vælg tema og se cases, baggrundsartikler og ekspertinterviews

 

Bygninger Bygninger

Læs cases om bæredygtige renovering, passivhuse, bæredygtige skyskrabere, bæredygtig arkitektur mm.

ØkonomiØkonomi

Læs cases om byer som har nytænkende bud på, hvordan fysisk omdannelse og udvikling kan skabe forudsætninger for en sprudlende grøn økonomi mm.

LæringUddannelse

Læs cases om uddannelse, systematiseret læring, vidensdeling, open source mm.
 

EnergiEnergi

Læs cases om energiproduktion, forsyning og -forbrug, geotermisk, solenergi, vind mm.
 

MadMad

Læs cases om fiskeri og landbrug i byen, vertikalt landbrug, selvforsynende byer mm.
 

GrønGrøn by

Læs cases om grøn infrastruktur, lommeparker, grønne tage, klimatilpasning, planlægning for biodiversitet mm.

SundhedSundhed

Læs cases om sundhed og det byggede miljø, bydesign og bevægelse, livskvalitet mm.

 

MasterplanMasterplan

Læs cases om byudvikling, byomdannelse, helhedsorienteret planlægning mm.
 

Social Social by

Læs cases om børne- og bogerinddragelse, integration, promovering af en grøn levevis, trygge parker og boligområder mm.

TransportTransport

Læs cases om mobilitet, intermodalitet, cykling, offentlig transport, bompenge mm.
 

Affald Affald

Læs om affaldshåndtering, sortering, genbrug, begrænsning af affald og offentlig-private aftaler m.m.

VandVand

Læs cases om landskansbaseret afvanding, regnvandsopsamling, vand som rekreativ element i planlægningen mm.

 

 

Sidst opdateret d. 3. december 2014