Den Intelligente By

Smart city løsninger får massiv indflydelse for livet i og omkring byerne i fremtiden. Derfor vil Dansk Arkitektur Center i de kommende år skabe en platform for formidling og debat om smart city løsninger og fremtidens by. Omdrejningspunktet for aktiviteterne er mennesket og data, og borgernes sammenspil med de teknologiske løsninger, herunder udfordringer og gevinster.

vestervoldgade-07.jpg

Foto: Vestervoldgade

Formål

Målet er at formidle, hvordan anvendelsen af data og smart cities løsninger kan bidrage til udviklingen af bedre byer, og samtidigt bidrage til en konstruktiv offentlige debat om anvendelsen af data i udviklingen af løsninger til fremtidens by. Derudover skal Den Intelligente By formidle ny viden til de professionelle miljøer om, hvordan man kan arbejde strategisk og organisatorisk med Big Data, og således bidrage til en mere kvalificeret anvendelse af Smart Cities løsninger i byerne, samt inspirere vækstlaget med henblik på at understøtte et langsigtet vækstpotentiale på området.

Den intelligente by konference, Søren, debatKonference og workshop

Den 24. og 25. november 2015 afholdte Dansk Arkitektur Center en konference og en workshop. Begge havde til formål at fremme en tværgående debat i de professionelle miljøer om, hvordan vi i Danmark bedst forløser potentialet i Big Data og Smart City løsninger.

>> Læs artikel om konferencen: Er smart cities for mennesker?

>> Læs om workshoppen: Smart City dilemmaer

 

 

 

graduates_twSPROUT TALENT WEEK

I august 2015 afholdte Dansk Arkitektur Center den første Sprout Talent Week, hvor eksperter, innovatører, entreprenører, studerende og professionelle mødtes til en perlerække af Open Talks, Labs og Hacks. Sprout Talent Week har fokus på samarbejde på tværs af faglige grænseflader for at vende processer på hovedet, diskutere aktuelle udfordringer og temaer, dele oplevelser og erfaringer og få inspiration. Årets tema for Sprout Talent Week var Smart Cities og teamet bliver debatteret og udfordret på tværs af Open Talks og Labs. 

>> Se film om Sprout Talent Week

>> Læs mere om Sprout Talent Week

 

FolkemødeFOLKEMØDET 2015

Den Intelligente By samler aktører på tværs af brancher til debatter om Smart City. På Folkemødet 2015 afholdte Dansk Arkitektur Center i samarbejde med Copenhagen Solutions Lab debatarrangementet "Er fremtidens intelligente byer også for borgerne?" Med denne session var formålet at sætte fokus på fremtidens intelligente by, og hvordan vi i Danmark bedst forløser potentialet i de nye muligheder uden at gå på kompromis med byens borgere. Den Intelligente By forventer at komme tilbage på Folkemødet 2016.

>> Se program for Folkemødet 2015 

>>  Læs artikler fra debatter om Smart Cities fra Folkemødet 2015 

13. oktober 2015 / Af Minja Derkovic

Sidst opdateret d. 30. maj 2017