Arkitektur og udvikling i det åbne land

Hvordan kan vækst og udvikling gå hånd i hånd med kvalitet og æstetik i det byggede miljø i samspil med naturen og det åbne land?

Kystprojekt_blåvand

Foto: Udsigtspost, Blåvand. En af idéerne bag udsigtsplatformen var, at den skulle fremhæve kystens eksisterende kvaliteter ved at foretage et så lille indgreb i naturen som muligt. Illustration: Norrøn

Den altovervejende del af det danske areal er åbent land, som især bidrager med produktion af fødevarer, men også med offentlige goder som fx landskab, kulturhistorie og mulighed for rekreation. Aftalen om den nye planlov giver nye muligheder for byggeri og udvikling i det åbne land og nær kysterne. I samarbejde med Arkitektforeningen sætter Dansk Arkitektur Center fokus på udviklingen af fremtidens landskab.

Med den nye aftale om en modernisering af planloven skal landzonereglerne være mere fleksible, så der er bedre mulighed for at drive virksomhed, arbejde og bo i landdistrikterne. Ændringerne skal skabe mere tidssvarende rammer for landbrug samt nye muligheder for udvikling af attraktive landsbyer.

Hvad kan den nye planlov, og hvad skal der til for at sikre en udvikling, hvor vækst, byggeri og natur går hånd i hånd?

Dansk Arkitektur Center afholder i samarbejde med Arkitektforeningen tre arrangementer om 'Arkitektur og udvikling i det åbne land'.

Der vil være fokus på værdifastsættelse i det åbne land, lokal/regional udvikling samt debat om udviklingen af fremtidens landskaber med særlig fokus på det byggede miljø. Læringen fra de tre arrangementer deles her på siden ultimo 2016.

Læs mere om de tre arrangementer rundt i Danmark:

 

 

29. september 2016 / Af Thea Dahl

Sidst opdateret d. 19. oktober 2016