DK2050 - scenarier for et grønnere Danmark

DK2050 - scenarier for et grønnere Danmark

Hvordan ser Danmark ud i år 2050? Hvilke muligheder har vi – og hvilke handlinger kræver det nu, når målet er et CO2-neutralt Danmark i 2050?

Det er afsættet for DK2050, som har samlet ti kommuner, tre regioner, fire ministerier, fonde og private virksomheder og skabt fire fremtidsscenarier for Danmark og danske byer. Du kan læse mere om projektet her, hvem der har været med og om de fire scenarier og se billeder af fremtidens Danmark i de fire publikationer.
 

SE VIDEOEN 'DK2050: FREMTIDENS MULIGHEDER - NUTIDENS HANDLINGER'


De fire scenarier

Som en hjørnesten i DK2050 er der blevet udviklet fire mulige fremtidsscenarier for Danmarks grønne vækst. Er det en stærk stat eller er det lokale borgergrupper, der skal drive den grønne omstilling af Danmark? Klik på nedenstående billede og læs mere om de fire scenarier.

scenarier.png

Unik politisk enighed om ambitionen

På tværs af det politiske spektrum i det danske folketing, er der enighed om den ambitiøse målsætning; at gøre Danmark CO2-neutralt, uafhængigt af fossile brændsler og med en energiforsyning baseret på vedvarende energi inden 2050 - og samtidig understøtte vækst, velfærd, livskvalitet og sammenhæng på tværs af Danmark. Der er enighed om målet, men vejen dertil er stadig en udfordring. à link til Fælles fundament.

Mange stemmer

Derfor har DK2050 samlet en række centrale aktører på tværs af sektorer, fagligheder, geografi og samfund. De har sammen skabt, deltaget i, debatteret og muliggjort realiseringen af DK2050 - og skabt et solidt grundlag for en videre debat om, hvordan vi ønsker at bevæge os frem mod et grønnere Danmark.

>> Læs mere om Partnere og detagere

Grøn grønnere grønnest

De fire scenarier har dannet grundlaget for Rambølls vurderinger af konsekvenserne for transport, energi, ressourcer og vand. Vurderingerne viser, at alle veje til 2050 ikke er lige grønne.

Sammen_om_et_grønnere_DK_low-24.jpg

>> Læs mere om vurderingerne i Rambølls rapport "Grader af grøn omstilling" (PDF)

Billeder af fremtidens Danmark

Hvordan ser der ud i Kalundborg, København og Ringkøbing-Skjern i 2050? Scenarierne er bearbejdet arkitektonisk af tre arkitektvirksomheder, som har fortolket de fire scenarier og viser mulige fremtider for Danmark og to danske kommuner.

MUTOPIA-illustration af Odense fra pressematerialet.

>> Se billeder af Danmark år 2050 i rapporten "Billeder af fremtidens Danmark" (PDF)

Det er både og

Debatten om grøn omstilling kan have en tendens til at polarisere sig, alt efter øjnene der ser: Det er enten grøn omstilling eller vækst; enten vindmøller eller livskvalitet; enten vækst i vandkantsdanmark eller i storbyerne, enten rationalitet eller æstetik. Det kan være svært at jonglere alle dimensionerne og mulighederne i den grønne omstilling samtidigt. For det handler ikke kun om økologiske tag-tomater, 'smart cities', salg af vindmøller og nulenergihuse. Det handler også om finansiering af velfærdssamfundet, om vækstmuligheder for dansk erhvervsliv, om uudviklingen i danske byer og byregioner i et sammenhængende Danmark, hvor folk nyder at leve. Det handler om at skabe et Danmark i balance.

Balanceringen af de mange dimensioner kræver, at vi tænker mere end én fremtid frem og at vi ser samlet på de muligheder, vi står over for. Det er den ambition projektet DK2050 har; at se nuanceret på fremtidens muligheder for at kvalificere nutidens handlinger.

Debatten er allerede i gang. Her kan du se oversigt over mediedækningen af DK2050

12. februar 2013 / Af Sidsel Hartlev

Sidst opdateret d. 30. maj 2017