EUROPAN - Denmark

Om Europan 13

INVITATION TIL DELTAGELSE Den næste runde af EUROPAN konkurrencen, EUROPAN 13, er under udvikling og EUROPAN DENMARK søger nye kommuner og konkurrencegrunde.

HVORFOR SKAL JERES KOMMUNE DELTAGE I EUROPAN 13?

Løsninger på fækkes udfordringer
Europæiske byer oplever i disse år et større be­hov for at tænke visionært og strategisk. Byernes udvikling afhænger i højere grad af fremsynede og bæredygtige udviklingsstrategier. Det gælder både i forhold til at skabe en miljømæssig, social og øko­nomisk bæredygtig fremtid.

EUROPAN konkurrencen er med til at sætte spot på de deltagende kommuners lokale udfordringer. Kon­kurrencesamarbejdet giver de danske kommuner inspiration til at finde nye løsninger, når unge arki­tekter fra hele Europa inviteres til at komme med forslag på netop jeres kommunes problemstillinger.
 

Netværk og erfaringsudveksling med en international dimension
EUROPAN er et innovativt byudviklingslaboratorium. At deltage i konkurrencen er derfor en unik mulig­hed for jer som kommune for at se jeres udvikling i et nyt perspektiv. Som deltagende kommune får I viden om, hvad der rører sig på den europæiske arkitektur- og planlægningsarena, samtidig med, at I sætter jeres egen by på det europæiske landkort.

EUROPAN afholder tre internationale fora i løbet af konkurrencen der bringer planlæggere, arkitekter, politikere og developere fra de deltagende byer sammen.
 

Brobygning mellem visionære kommuner og nytænkende arkitekter
EUROPAN er en mulighed for at indgå i en ny­tænkende dialog mellem kommunerne, den in­ternationale jury og nytænkende unge arkitekter. Danmark har deltaget i EUROPAN i de senetse fire konkurrenceforløb med stor succes for de deltagen­de danske kommuner, som tilsammen har modtaget hundredevis af inspirerende og innovative forslag fra unge arkitekter i hele Europa. I dag er flere af de vindende projekter under realisering. 


HVILKE KOMMUNER KAN DELTAGE I EUROPAN?

Alle danske kommuner kan deltage i EUROPAN med en konkurrencegrund de gerne vil have udviklet nye idèforslag til, for at understøtte en bæredygtig by­udvikling miljømæssigt, socialt og økonomisk.

Konkurrencegrunden skal bestå af et strategisk område og et projektområde i jeres kommune, som I allerede har udpeget som et strategisk byudvik­lingsområde. Projektområdet er selve konkurrence­grunden, som kan være mellem 1 og 20 hektar.

Konkurrenceprogrammet skal kunne lægge op til en bymæssig udvikling med nye bo- og livsformer.

Konkurrencebesvarelserne vil være idèforslag, som skal videreudvikles og modnes efter konkurrencen før de er klar til en egentlig realisering.

EUROPAN har en klar målsætning om at realisere de vindende ideer. Kommunerne skal derfor være indstillet på, at de har mulighed for at gå videre med at realisere projektet.

 

For mere information
>> Download EUROPAN 13 - åbent call
>> Download EUROPAN-Europe's katalog
>> Kontakt EUROPAN DENMARK -   Eva Kirstine Fabricius

Sidst opdateret d. 6. august 2014